گزارش کمیته مشورتی بین المللی (IAC) پیرامون فرآیند بازبینی برنامه حافظه جهانی

نگارش توسط عبدالله الرئیسی، مدیرکل- معاون وزیر در آرشیو ملی امارات متحده عربی و رئیس کمیته مشورتی بین المللی(IAC)

پیشینه
کمیته مشورتی بین المللی برنامه حافظه جهانی (MoW) در دوازدهمین نشست خود که در اکتبر ۲۰۱۵ در ابوظبی برگزار شد، بازبینی جامع و کاملی از مقررات، فرآیندها و اصول برنامه حافظه جهانی (گزارش نهایی، بخش ۶، پاراگراف ۱۸) ارائه داد. این کمیته به دنبال یافتن روشی است تا بتواند با پر رنگ کردن نقش برنامه حافظه جهانی، بسیج منابع انسانی و مالی، افزایش شفافیت و تعامل میان موسسات و نهادهای فعال در حوزه میراث، موجبات تقویت برنامه حافظه جهانی را فراهم سازد. این بازنگری همچنین در نشست شورای اجرایی یونسکو در آوریل ۲۰۱۶ مورد استقبال قرار گرفت. (۱۹۹ EX/29). با توجه به تغییر شرایط اجرایی و عملیاتی برنامه حافظه جهانی، بازبینی روش‌های اجرایی این برنامه امری ضروری می‌باشد. بررسی و تجدیدنظر MoW در مقیاسی جهانی و با مشورت گسترده با متخصصان و کشورهای عضو یونسکو صورت گرفته است.
علاوه بر مشاوره‌های گسترده، درمارس ۲۰۱۷، یک نشست تخصصی پیرامون بازنگری برنامه حافظه جهانی در برلین برگزار شد. این نشست با همکاری یونسکو، کمک‌های قابل توجه وزارت امور خارجه آلمان، کمیسیون ملی یونسکو آلمان از تاریخ ۱ تا ۴ مارس ۲۰۱۷ در کتابخانه دولتی برلین برگزار شد. متخصصان کمیته مشورتی بین المللی و اعضای کارگروه‌های تشکیل شده برای بازبینی اساس نامه، مقررات و عملکرد‌ کلی برنامه جهانی در این نشست تخصصی شرکت کردند. پیشنهادات ارائه شده در نشست برلین با در نظر گرفتن پیشنهادات کشورهای عضو (از طریق مشاوره آنلاین) تدوین شده و بیانگر دیدگاه‌ها‌ و نقطه نظرات ارائه شده توسط کارشناسان IAC و متخصصان کارگروه‌های تشکیل شده می‌باشد.
برای تسهیل فرآیند تجدیدنظر و ارایه سوابق لازم، دو سند کاری در این زمینه تهیه شد:
بازبینی اساسنامه و مقررات: مسائل و پرسش های مربوط به جهت گیری برنامه
بازبینی دستورالعمل‌ها و اسناد مرتبط: فراخوان برای ارسال مطالب و نظرات پیرامون مسائل مورد بحث
با استفاده از مشاوره‌های فراگیر در مقیاس جهانی ، بازنگری جامعی انجام شد. برای بازبینی دستورالعمل ها، اظهار نظرات و پیشنهاداتی از سوی کمیسیون‌های ملی و کمیته‌های ملی و منطقه‌ای برنامه حافظ جهانی، افراد، موسسات و انجمن‌های بین المللی مطرح شد. در این راستا با لحاظ این پیشنهادات دو کارگروه که مسئولیت بازبینی اسنادMoW بر عهده داشتند، اساسنامه کمیته بین المللی مشورتی (IAC) و مقررات و دستورالعمل‌های MoW را مورد بررسی قرار دادند.
این نشست پیشنهادات و توصیه های نهایی را بمنظور دستیابی به حداکثر توان برنامه حافظه جهانی، در زمینه فرآیندهای ثبت اثار پیشنهادی و چالش‌های شکل گرفته توسط فرآیند جهانی دیجیتالی شدن، برای بازبینی توسط کشورهای عضو به مدیر کل یونسکو ارائه داد.
نتایج و یافته‌های مشورت‌های کارشناسان در نشست برلین:
خلاصه گزارش-کارگروه ۱
دکتر یان ویلسون به ارائه گزارش و پیشنهاداتی پرداخت که به همراه دکتر الرئیسی و دکتر فریکر آن را تهیه کرده بود. دکتر الرئیسی و دکتر فریکر از طریق یک ویدئو کنفرانس این نشست را همراهی می‌کردند. این افراد اعضای کارگروه ۱ را تشکیل می‌دادند و مسئولیت بازبینی اساسنامه و مقررات IAC را بر عهده داشتند. البته به دلیل زمان محدود و فشردگی دستور کار، تمامی توصیه ها در این جلسه مورد بررسی قرار نگرفت و قرار شد در جلسه بعدی IAC، موارد باقی مانده مورد بررسی قرار گیرند. توصیه های خلاصه شده در این قسمت ، بر اساس نظرات دریافتی، توسط کارگروه ۱ مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.
توصیه ۱
مجمع به بررسی این مساله پرداخت که آیا می توان برنامه حافظه جهانی را به عنوان یک برنامه مدون با یک چارچوب قانونی در نظر گرفت؟ بحث پیرامون این موضوع ناشی از این بیان بود که در قطعنامه ۳۶C/COM CI/DR2 یونسکوذکر شده “هیچ گونه استراتژی بلند مدتی برای حفظ میراث مستند ارزشمند جهانی و هیچ گونه چارچوب قانونی برای تعیین کارکرد برنامه حافظه جهانی وجود ندارد” . بعضی از اعضای مجمع این نکته را خاطر نشان کردند که برنامه حافظه جهانی یک برنامه مشخص ومستقر می باشد که چارچوب قانونی آن توسط اساسنامه و سند توصیه نامه ۲۰۱۵ یونسکو پیرامون حفاظت از میراث مستند معین می شود. این دیدگاه توسط آقای بویان رادویکوف، رئیس بخش ارتباطات و اطلاعات یونسکو مورد تایید قرار گرفت. علی رغم موارد مذکور، مجمع به این نتیجه رسید که برنامه حافظه جهانی و نقش مشورتی IAC باید تقویت گردد.

توصیه ۲
تمامی ارزیابی های پیشین MoW بیانگر این حقیقت است که این برنامه از لحاظ منابع و نیروی انسانی دچار کمبود است. مجمع با تحسین دستاوردهای حاصل شده علی رغم تمامی محدودیت ها، اذعان داشت که در چنین شرایطی پتانسیل های برنامه حافظه جهانی به طور کامل شکوفا نمی گردد. بعضی از شرکت کنندگان بر این باور بودند که فهرست ثبت بین المللی برنامه حافظه جهانی موجب کاهش منابع مالی در بخش دبیرخانه برنامه می گردد، بنابراین مجمع به این نتیجه رسید که کاهش سرعت فرآیند ثبت اثرهای پیشنهادی و یا حتی توقف ثبت اثر می تواند از گزینه های احتمالی برای رفع این مشکل باشد. البته مجمع این نکته را در نظر داشت که ثبت اثار پیشنهادی نقش بسیار مهمی در دیده شدن و محبوبیت برنامه حافظه جهانی دارد، و عدم پذیرش اثار بیشتر ممکن است برنامه حافظه را در شرایط خطرناکی قرار دهد. بنابراین مجمع توافق کرد برای آگاه ساختن کشورهای عضو نسبت به مشکلات مالی برنامه و نیاز به تامین منابع مالی جدید و افزایش گروه اهداکنندگان، باید بیانیه ای صادر گردد.
توصیه ۳
باافزایش محبوبیت موتورهای جست و جوی تجاری و دسترسی آنلاین به منابع میراث مستند، نقش و نیاز به موسسات حفاظت کننده میراث غالبا نادیده گرفته می شود. علاوه بر این سایت کنونی برنامه حافظه جهانی از لحاظ ظرفیت و طراحی دچار کمبودهایی است و نمی تواند به خوبی و آن طور که شایسته است به معرفی فعالیت های برنامه حافظه جهانی و دامنه این فعالیت ها بپردازد. این موضوع بر نقش و شناخت برنامه حافظه جهانی تاثیرات منفی دارد. مجمع به بررسی این مساله پرداخت که برنامه حافظه جهانی می تواند وبسایتی جذابتر و پیشرفته تر طراحی و برای خود داشته باشد، که این وبسایت باید توسط یونسکو کنترل اما توسط موسسات خارجی طراحی و مدیریت شود. اگر چه یک برنامه اولیه از این وبسایت پیش از این طراحی شده بود اما به دلیل محدودیت های فنی و ضوابط ساختاری یونسکو به مرحله اجرا نرسید. مجمع توافق کرد که پس از روشن شدن مسائل مالی و ساحتاری توصیه های خود را ارائه کند. البته از نظر مجمع باید بین محتوی سایت و جنبه های فنی ان تمایز قائل شد که موضوع اول( محتوی) در صلاحیت یونسکو می باشد.

توصیه ۴
مجمع به این مساله اشاره کرد که به دلیل محدودیت های مالی و فنی، امکان معرفی میراث مستند بسیاری از مناطق جهان وجود ندارد و این مساله در دنیای امروز و با توجه به مهاجرت عظیم مردم مشکلی جدی است زیرا بسیاری مهاجرت می کنند و می توانند تنها به صورت الکترونیکی به میراث مستند خود دسترسی داشته باشند. بنابراین اعضای مجمع توافق کردند که دیجیتالی کردن اسناد مربوط به اثار ثبت شده در برنامه حافظه جهانی یونسکو و یا اسناد میراث در معرض خط از اقدامات ضروری است، زیرا با این اقدام میراث مذکور به صورت آنلاین برای کاوش علاقه مندان در دسترس خواهند بود.
توصیه ۵
در حال حاضر برنامه حافظه جهانی یونسکو، در معرفی تنوع فرهنگی و میراث مستند سراسر جهان عملکرد منصفانه ای ندارد. مجمع به این مساله اشاره داشت که IAC باید با رویکردی فعالانه و بر اساس تحلیل و بررسی کمبودهای میراث مستند موجود از لحاظ توزیع جغرافیایی، شرایط را برای ثبت اثار پیشنهادی جدید فراهم نماید. بر اساس نظر کمیته بازنگری، این اقدام شاید در سطح ملی و منطقه ای قابل انجام باشد ، اما در سطح بین المللی دشوار و یا حتی ناممکن است. به این موضوع نیز اشاره شد که میراث ثبت شده در برنامه حافظه جهانی بطور طبیعی رشد و افزایش یافته و هرگونه اقدامی از سوی مراجع فوقانی برای پیشنهاد ثبت صحیح نیست. با این حال مجمع معتقد است که انجام اقدامات لازم برای افزایش اکاهی از نقش برنامه حافظه جهانی در هنکام برگزاری کنفرانس عمومی یونسکو و مراسم بزرگداشت ثبت های جدید برنامه حافظه جهانی و یا در نشست های کنفرانس عمومی لازم است.
توصیه ۶
مجمع توافق کردند که سازمان یا افرادی که یک اثر را برای ثبت در فهرست بین المللی برنامه حافظه جهانی پیشنهاد می دهند، پس از ثبت اثر باید به صورت دوره ای و یا حداقل هر چهار سال یک بار درباره وضعیت نگهداری و مقررات دسترسی به اثر مذکور گزارشی به IAC ارائه دهند. اعضای مجمع همچنین این مساله را در نظر گرفتند که بازدیدهایی توسط کارکنان برنامه حافظه جهانی از میراث به ثبت رسیده صورت گیرد اما با توجه به هزینه بالای این سفرها، مجمع تصمیم گرفتند از راه حل های جایگزین استفاده کنند. آن ها اظهار داشتند که کمیسیون های ملی و مقامات و نهادهای مرتبط ملی می توانند در این زمینه نقش تاثیرگذاری داشته باشند. مدیر کل یونسکو می تواند به طور دوره ای طی نامه ای از سازمان های مرتبط درخواست کند که گزارشی پیرامون وضعیت میراث به ثبت رسیده به یونسکو ارائه کنند.
اساسنامه و مقررات داخلی
مجمع توافق کردند نام رسمی نهاد اصلی برنامه حافظه جهانی همچنان “کمیته مشورتی بین المللی” (IAC)، باشد. این تصمیم در پاسخ به نتایج یک مشاوره آنلاین اتخاذ شد که بر اساس آن بیشتر پاسخ دهندگان خواستار حفظ نام کنونی کمیته بودند. مجمع توافق کردند علاوه بر تغییرات جزیی در نحوه جمله بندی ، بعضی از مقررات اساسنامه نیز باید اصلاح گردد. اعضای مجمع در جلسه بعدی IAC ، پس از مشورت با دفتر حقوقی یونسکو، به بحث و بررسی نسخه اصلاح شده مقررات و اساسنامه می پردازند.
اصول راهنما و اسناد ضمیمه -خلاصه گزارش-کارگروه ۲
دکتر ری ادموندسون، رئیس کارگروه ۲ ، عضو پیشین IAC و نویسنده دستورالعمل و اصول راهنمای کنونی و اسناد ضمیمه ، به توضیح فعالیت های کارگروه ۲ پرداختند. راسلین راسل، الیساندرا کامینز، جویی اسپرینگر، جان باس، دیوید فریکر و دکتر ادموندسون اعضای کارگروه ۲ را تشکیل می دادند. دکتر ادموندسون نسخه بازبینی شده اصول راهنما را ارائه داد که این نسخه نظرات مشاورهای آنلاین را نیز در بر می گرفت. کارگروه ۲ به دلیل اقدامات خود پیرامون اصلاح و بهبود دستورالعمل های کنونی، مورد تحسین قرار گرفت. بعضی از شرکت کنندگان پیشنهاد دادند که به طور فعالانه از نهایی شدن نسخه بازبینی شده اصول راهنما ، برای تصویب در جلسه بعدی IAC حمایت گردد.
توصیه نامه تصویب شده پیرامون برنامه حافظه جهانی توسط کنفرانس عمومی یونسکو- ۲۰۱۵
مواد و بندهای توصیه نامه باید بطور کامل لحاظ و در نظر گرفته شود. تعاریف اصلی به کار رفته در پیش نویس جدید اصول راهنما برای ایجاد هماهنگی بین دو سند، باید به طور دقیق از متن سند توصیه نامه ۲۰۱۵ اخذ و گرفته شود. علاوه بر این متن جدید شامل یک ضمیمه است که توضیح مفصلی از این تعاریف را در برمی گیرد. فصل ۲ متن جدید( ضوابط اصلاح شده) که به معرفی استراتژی‌های اصلی برنامه می پردازد با ساختار توصیه نامه ۲۰۱۵ تطابق دارد و از ان پیروی می کند.
اصول اخلاقی
اصول اخلاقی برنامه حافظه جهانی با پیش بینی مجموعه ای از قواعد و اصول اخلاقی (code of ethics) تقویت گردیده است. این اصول چند سال قبل توسط IAC به تصویب رسید، اما فقط توسط کمیته فرعی ثبت اثار مورد استفاده قرار می گرفت. کارگروه ۲ اصول اخلاقی را به گونه ای اصلاح می کند که این اصول برای IAC و کمیته های فرعی قابل اجرا باشند.
مراکز دانش
مجمع چندین بار مطالعه پیرامون مفهوم “مراکز دانش” را مورد تاکید قرار داد.
معیارهای ارزیابی اثار پیشنهادی
مجمع نسبت به اصلاح معیارهای بررسی اثار پیشنهادی توافق حاصل کردند. معیارهای اصلاح شده هرچند در مقایسه با معیارهای کنونی، ارزش های یکسانی را در برمی گیرد. اما به گونه ای طراحی شده که دقیق تر و مفصل تر و بکارگیری آن نیز آسان تر است. از تغییرات مهم معیارهای جدید اضافه شدن عبارت “بیان اهمیت” است که به طور خلاصه با جمعبندی اطلاعات ارائه شده طبق معیارهای ارزیابی به توضیح اهمیت میراث پیشنهاد شده و اینکه چرا میراث مذکور برای حافظه جهانی مهم است و اینکه چرا از بین رفتن آن موجب تضعیف میراث انسانی می گردد، می پردازد.
پیشنهاد ثبت اثر
مجمع توافق کردند که IAC پذیرش و بررسی اثار پیشنهادی از جانب فعالان غیردولتی از جمله افراد را همچنان ادامه دهد. به دلایل عملی، مقرراتی که طبق ان هر کشور تنها می تواند دو اثر پیشنهاد نماید همچنان پابرجا خواهد ماند ، البته این قانون به اثار پیشنهادی مشترک بین دو کشور و یا بیشتر اعمال نخواهد شد. این مساله نیز مورد توافق اعضای مجمع قرار گرفت که هر چند توصیه می شود که پیشنهاد دهنگان با کمیته های ملی برنامه حافظه جهانی (در صورت وجود) و یا کمیسیون های ملی یونسکو در تماس باشند، اما معرفی اثار پیشنهادی از طریق این مراجع یک الزام نیست. مجمع همچنین توافق کردند برای تضمین این مساله که اثار پیشنهادی بررسی شده توسط IAC با الزامات حقوقی یونسکو و اصول اخلاقی برنامه حافظه جهانی مطابقت داشته باشد، باید راهبردهایی تهیه و تدوین گردد.
نظارت
نیاز به تدوین یک استراتژی برای نظارت بر شرایط میراث مستند به ثبت رسیده از دیگر مواردی بود که اعضای مجمع پیرامون آن به توافق رسیدند. در این راستا پرسشنامه ای تهیه و ضمیمه دستورالعمل ها و اصول راهنما خواهد شد. کارگروه بر اساس نظرات دریافت شده در مباحثه های مجمع و همچنین نظرات نوشته توسط اعضا پس از جلسه، به بررسی پیش نویس بعدی دستورالعمل های بازبینی شده خواهند پرداخت . نسخه جدید دستورالعمل برای دریافت نظرات بیشتر منتشر خواهد شد.
لگو وبرند حافظه جهانی
مجمع تصدیق کردند که “حافظه جهانی” یک عنوان بسیار با ارزش است و سازمان های زیادی از سراسر جهان تمایل دارند بااین برنامه همکاری کنند. با این وجود برنامه حافظه جهانی برای ادامه فعالیتهای خود به منابع مالی نیاز دارد. لگو و برند MoW می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد، اما مجمع توافق کردند که قبل از هر اقدامی پیرامون برندسازی و استفاده از لوگوی MoW، بررسی های لازم پیرامون ضوابط یونسکو در زمینه استفاده از لگو صورت گیرد.
مشارکت های راهبردی
نیاز به توسعه مشارکت و همکاری با سایر نهاد ها و گسترش برنامه حافظه جهانی در تمامی ابعاد از دیگر موارد مورد بحث توسط مجمع بود. در این زمینه به مواردی همچون کتابخانه دیجیتال جهانی، برنامه آرشیوهای در معرض خطر (Endangered Archives Programme)، یوروپینا یا موسسات دانشگاهی اشاره شد.
اثار پیشنهادی مورد مناقشه
در مواردی ممکن است کشورهای عضو به دلایلی همچون مشخص نبودن اهمیت جهانی اثر پیشنهادی و یا آمیختگی مسائل تاریخی با مسائل سیاسی-ملی و یا منازعات بین المللی ، با ثبت اثر معرفی شده مخالفت نمایند و لابی های فعالی از طریق کانال های دیپلماتیک صورت گیرد. IAC یک کمیته مشورتی است که نقش آن محدود به ارائه تخصص های فنی و حرفه ای است، بنابراین این کمیته نمی تواند مسائل سیاسی را حل و فصل نماید. با این حال مجمع توافق کردند که IAC به عنوان یک سازمان مشورتی به راهبردی نیاز دارد که از برنامه حافظه جهانی در برابر سواستفاده های سیاسی حمایت کند. در نتیجه اعضای حاضر در مجمع متفقا″ توصیه های ذیل را برای ملاحظه مدیر کل یونسکو تهیه و به تصویب رساندند.
پیشنهادات ارایه شده به مدیر کل یونسکو
نشست تخصصی بین المللی “مجمع بحث و تبادل نظر پیرامون بازبینی برنامه حافظه جهانی” پیشنهادات ذیل را برای ملاحظه مدیرکل یونسکو ارائه می دهد.
برنامه حافظه جهانی سه هدف اصلی دارد:
a) تسهیل حفاظت از میراث مستند متعلق به گذشته، حال و آینده
b) تسهیل دسترسی جهانی به میراث مستند
c) افزایش آگاهی جهانی نسبت به وجود و اهمیت میراث مستند
۱) در پیگیری اهداف خود برنامه حافظه جهانی تاریخ را تعاملی بی پایان بین گذشته و حال ( E.H. Carr) و یا به عبارت دیگر برقراری ارتباط بین سند خام و تفسیر مداوم از ان می شناسد. هدف برنامه حافظه جهانی حفاظت از میراث مستند است نه تفسیر و یا تصمیم گیری درباره منازعات تاریخی. کارشناسان بر این باورند که برنامه حافظه جهانی نباید وارد اختلافات ناشی از تفسیر حوادث تاریخی گردد و یا در این موارد به جانبداری از یکطرف بپردازد . برنامه حافظه جهانی نظرات بیان شده درپرونده ارائه شده برای ارزیابی و ثبت و همچنین ملزوما مفاد و محتوای پرونده پیشنهادی را تایید نمی کند. بنابراین شفاف سازی های ذیل برای فرآیند ثبت اثر پیشنهاد می گردد.
۲) دبیرخانه MoW باید حداقل ۴ ماه قبل از مهلت مشخص، از طریق وبسایت برنامه حافظه جهانی، برای ثبت اثر فراخوانی را صادر کند. این فراخوان باید اطلاعاتی همچون مهلت معرفی آثار و همچنین معیارهای لازم برای معرفی یک اثر را شامل شود.
پس از معرفی یک اثر، دبیرخانه MoW ابعاد حقوقی، فنی و سایر مسائل مرتبط با اثر معرفی شده را بررسی و نامزدکنندگان را از نتایج این بررسی اولیه آگاه سازد. در صورتی که اثر معرفی شده برای ارزیابی پذیرش شود، دبیرخانه MoW، نماینده دائمی و کمیسیون ملی یونسکو مربوط به اثر پذیرش شده و همچنین کمیته های ملی برنامه حافظه جهانی را از این تصمیم آگاه ساخته و فرم های معرفی اثر مورد نظر را در وبسایت برنامه حافظه جهانی یونسکو بارگذاری و فرم ها را به کمیته فرعی ثبت (RSC) ارسال می نماید.
بلافاصله پس از این، اثر پذیرش شده آماده دریافت نظرات (اعم از حمایت، مخالفت و یا دیگر اطلاعات مربوط به معیارهای ارزیابی ) است. نظرات از طریق فرم های مربوطه و در یک چارچوب زمانی مشخص که بر اساس دستورالعمل MoV تعیین می شود، به دبیرخانه برنامه ارسال می شوند. فرآیند کلی ارزیابی اثار پیشنهاد شده به برنامه حافظه جهانی بر اساس مقررات یونسکو و اصول اخلاقی MoV انجام خواهد شد.
۳) دبیرخانه ، نظرات دریافت شده را به کمیته فرعی ثبت اثار (RSC) منتقل می کند. RSC به بررسی این نظرات پرداخته و این کمیته با توجه به شرایط و وضعیت اثر معرفی شده، نحوه بررسی مقتضی را مشخص می کند.
۴) RSC در بررسی های خود تمامی نظرات دریافت شده را مد نظر قرار می دهد . این کمیته ارزیابی اولیه‌ای از اثر معرفی شده را انجام می دهد.
پس از اعلام نظر اولیه RSC، دبیرخانه برنامه، ارائه گنندگان این پیشنهاد و همچنین نماینده دائمی، کمیسیون ملی و کمیته ملی برنامه حافظه جهانی کشور مربوطه را از نتایج این بررسی آگاه می کند.
به معرفی کننده اثر پیشنهادی فرصت داده می شود نسبت به ارزیابی های اولیه، نظرات خود را ارائه دهد.
۵) RSC بر اساس پاسخ دریافتی ازمعرفی کننده اثر ، می تواند ارزیابی خود را قبل از ارائه به IAC مورد بازنگری( تجدیدنظر) قرار دهد.
۶) IAC با مطالعه و بررسی اثر پیشنهادی و نظرات RSC ارزیابی خود را انجام داده و نتیجه ارزیابی تخصصی خود را به مدیرکل ارائه می کند.
۷) به اثار پیشنهادی مورد مناقشه، قبل از ارائه پرونده به RSC، فرصت گفتگوی بیشتری داده می شود. در چارجوب این گفتگو ممکن است میانجیگر تعیین شود.
چنین گفت و گویی ممکن است به نتایج زیر منتهی گردد:
(a پیشنهاد ثبت مشترک اثر
b) توافق بر سر ثبت اثر به همراه ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف پیرامون رویدادها و حقایق بیان شده درپرونده اثر پیشنهادی
c) در صورت عدم توافق، توصیه می شود گفت و گوها بین طرفین در دوره دیگری ادامه یابد (مثلا حداکثر چهار سال پس از معرفی اثر پیشنهادی) که پس از ان RSC نظرات نهایی خود را به IAC تسلیم و IAC تصمیم و ارزیابی نهایی خود را به مدیر کل ارائه می نماید.
۸) مدیر کل با در نظر گرفتن نظرات تخصصی ارائه شده توسط IAC و دیگر اطلاعات مربوطه در این زمینه، پیرامون ثبت اثر معرفی شده تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.
شفافیت
از دیگر مسائلی که اعضای مجمع به بررسی آن پرداختند افزایش شفافیت پیرامون مسائلی چون چگونگی تعیین اعضای RSC و IAC، ارزیابی آثار پیشنهادی پشت درهای بسته و شرکت ناظرین در جلسات بود. در این زمینه اعضای مجمع توافق کردند که مذاکرات و مباحثات مربوط به اثار پیشنهادی برای ثبت در IAC همچنان پشت درهای بسته برگزار شود اما تصمیمات نهایی در زمینه ثبت اثار، برنامه جلسات و گزارش جلسات IAC منتشر گردد. همچنین توافق شد که اساسنامه ، مقررات واسامی اعضای نهاد های فرعی منتشر گردد. تمامی این موارد در نسخه بازبینی شده اساسنامه برنامه وارد شده و در مقررات داخلی ، دستورالعمل‌ها و اصول اخلاقی MoW به طور شایسته ای مورد تاکید قرار خواهد گرفت

مترجم: رضائی( کمیسیون ملی یونسکو در ایران)

مدیر فنی سایت: نازنین صادقی شقاقی

 

مطلب قبلی

همزمان با روز ملّی خلیج فارس، ژئوپارک قشم جهانی شد

مطلب بعدی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو -ایران گفت: ایران عضو ٣۵ کشور صاحب ژئوپارک جهان شد