گزارش کارگاه منطقه‌ای نقش آموزش در پاسخگویی به چالش‌های جهان معاصر: آموزش کیفی ابزار اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار، تهران، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰

مطلب قبلی

گزارش نهایی کارگاه یادگیری مادام‌العمر در ایران: چالش‌ها، دستاوردها و چشم انداز آینده، تهران، ۲۱ مهر ۱۳۹۲

مطلب بعدی

گزارش نشست هم‌اندیشی سوادآموزی و توسعه پایدار