گزارش کارگاه آموزش فراگیر برای کودکان با نیازهای ویژه منتشر شد

 گزارش “کارگاه آموزش فراگیر برای کودکان با نیازهای ویژه” منتشر شد. این کارگاه سه روزه، با هدف ارتقای آگاهی معلمان در زمینه شناسایی کودکان دارای نیازهای ویژه خصوصا اوتیسم و توانمندسازی معلمان برای کمک به والدین به منظور حمایت از این کودکان، با همکاری مشترک کمیسیون ملی یونسکو، وزارت آموزش و پرورش، دفتر یونیسف در ایران و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران از تاریخ ۵ تا ۷ شهریور ۱۳۹۷ در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد.

گزارش مذکور از طریق لینک قابل دسترسی است.

 

.