کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش نشست تخصصی ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان، تهران، 7 اردیبهشت1393 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش نشست تخصصی ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان، تهران، ۷ اردیبهشت۱۳۹۳

برای مشاهده گزارش فارسی کلیک نمایید

برای مشاهده گزارش انگلیسی کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics