گزارش نشست‌های تخصصی هفته جهانی آموزش برای همه در ایران شامل: نشست هم‌اندیشی تخصصی در زمینه چالش‌های آموزش کیفی در ایران (۲۰ آوریل ۲۰۱۰- ۳۱ فروردین ۱۳۸۹) و نشست ارتقای حمایت از برنامه آموزش برای همه: آموزش کیفی از دیدگاه توسعه پایدار ( ۲۶آوریل ۲۰۱۰- ۶

برای مشاهده مطلب کلیک نمایید