کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد

گزارش ملی فعالیت های کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو (از ژوئن ۲۰۱۴ تا می ۲۰۱۶) تهیه و به بیست و دومین اجلاس شورای برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو که از۱۳ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد ارائه گردید. در این گزارش به طور خلاصه به فعالیت های کمیته در سطح ملی و منطقه ای در راستای اهداف برنامه بین المللی آبشناسی، برگزاری و شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی، انتشارات، فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ و … اشاره شده است.

image_printچاپ
Web Analytics