کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش علم یونسکو رونمایی شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش علم یونسکو رونمایی شد

در حاشیه برگزاری سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو از گزارش علم یونسکو: به سوی 2030 رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو، همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه(10 نوامبر) و در حاشیه برگزاری سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو از گزارش علم یونسکو: به سوی 2030 رونمایی شد.
گزارش علم یونسکو یکی از ابزارهایی است که کشورها می توانند برای پایش روند دستیابی به اهداف دستورکار 2030 از آن استفاده کنند. این گزارش، هر پنج سال یکبار روندهای درحال ظهور در سیاست و حاکمیت علم، فناوری و نوآوری را تحلیل می کند.
پیام اصلی این گزارش که توسط 60 متخصص از کشورهای مختلف نگاشته شده است، “پژوهش بیشتر- توسعه بهتر” است. علاقمندان می توانند برای دریافت متن گزارش به لینک زیر مراجعه کنند:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf

image_printچاپ

Web Analytics