کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش برگزاری نشست هم‌اندیشی زن، علم و زندگی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش برگزاری نشست هم‌اندیشی زن، علم و زندگی

نشست تخصصی «هم‌اندیشی زن، علم و زندگی» از طرف انجمن ترویج علم ایران در تاریخ 19/12/93 در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

دکتر محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این نشست در خصوص کارکرد و نقش‌آفرینی زنان در جامعه سخنرانی کرد. وی با اشاره به اهداف اصلی یونسکو که همان دستیابی به صلح و توسعه پایدار است گفت: امروزه نقش‌‌آفرینی زنان در حوزه اجتماعی از اولویت‌های اصلی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونسکو است. وی با تأکید بر نقش زنان در ارتقا و پیشبرد عرصه‌های مختلف همچون علم و فناوری، فرهنگی و اجتماعی و همچنین تصمیم‌گیری‌های سیاسی افزود: آموزش زنان و بسترسازی برای حضور و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف می‌تواند موجبات صلح پایدار و ارتقا و پیشبرد توسعه شود.
دکتر سعیدآبادی با اشاره به شعار world need science, science need women با معنای جهان نیازمند علم و علم نیازمند زنان می‌باشد، بر اهمیت ارتقا سواد و آموزش زنان برای پیشبرد علم و فناوری تأکید کرد. وی با اشاره بر آماری مبنی بر این که امروز 775 میلیون نفر بیسواد بزرگسال وجود دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند، این آمار را نامطلوب دانست و تلاش سازمان‌های بین‌المللی به خصوص یونسکو را برای کاهش هرچه بیشتر این آمار ضروری ذکر کرد.
وی افزود: 35% از جمعیت زنان مورد انواع خشونت قرار می‌گیرند و 65 هزار زن و دختردر جهان به قتل می‌رسند که این آمار ضرورت توجه به ارتقا و امنیت و تحکیم بنیان خانواده را نشان می دهد. طبق آمار از سال 1992 تا 2011 کمتر از 4% از امضا‌کنندگان توافقات صلح را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین از 585 توافقات صلح از سال 1990 تا 2010 فقط 92 مورد از آنان به موضوع زنان اشاره شده است.

image_printچاپ
Web Analytics