کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش اجلاس بین المللی " اینترنت و افراط‌گرایی جوانان : پیشگیری ، اقدام و زندگی با یکدیگر" -کبک، کانادا - 9 تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵;مهندس نازنین صادقی شقاقی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش اجلاس بین المللی ” اینترنت و افراط‌گرایی جوانان : پیشگیری ، اقدام و زندگی با یکدیگر” -کبک، کانادا – ۹ تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵;مهندس نازنین صادقی شقاقی

دریافت گزارش

image_printچاپ
Web Analytics