کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کنفرانس مجازی با موضوع راهبرد آینده یونسکو در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای -28 سپتامبر تا 3 اکتبر 2015 (6 تا 11 مهرماه ) 1394 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کنفرانس مجازی با موضوع راهبرد آینده یونسکو در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای -28 سپتامبر تا 3 اکتبر 2015 (6 تا 11 مهرماه ) 1394

هدف از برگزاری این کنفرانس، تهیه راهبرد جدید یونسکو (2021-2016) در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان آموزش فنی و حرفه‌ای کشورهای مختلف است.
شرایط جهان معاصر توجه به موضوعاتی نظیر حق آموزش، تساوی در آموزش، آموزش فراگیر، آموزش باکیفیت و یادگیری مادام‌العمر را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این شرایط که جامعه جهانی با تغییرات پرشتاب فناوری و جهان کار مواجه است، تهیه راهبرد یونسکو در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای برای دوره 2021-2016 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یادآور می شود ‌که راهبرد آموزش فنی و حرفه‌ای 2015-2010 یونسکو، بر سه حوزه اصلی یعنی: سیاست‌گذاری و ظرفیت‌سازی آموزش فنی و حرفه‌ای، شفاف‌سازی مفهومی آن، و اصلاح نظارت، و کمک به تبادل اطلاعات و گفتگوها در سطح جهانی در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای متمرکز بوده است. راهبرد جدید آموزش فنی و حرفه‌ای با نگرشی نو، که چشم‌انداز اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در نظر خواهد گرفت، بدون تردید کارآمدی و اثربخشی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
علاقه‌مندان شرکت در این کنفرانس مجازی، برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اطلاعاتی زیر مراجعه فرمایند:
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Virtual%20Conference%20UNESCO%E2%80%99s%20future%20TVET%20strategy%20

image_printچاپ
Web Analytics