کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کنفرانس بین‌المللی احیای روح موصل

کنفرانس بین‌المللی احیای روح موصل به منظور بازتوانی شهر موصل، در پاریس برگزار شد

كنفرانس بين المللي احياي روح موصل به منظور بازتواني شهر موصل، ١٠ سپتامبر ٢٠١٨ برابر با ١٩ شهريور ١٣٩٧ در پاريس برگزار شد.
شايان ذكر است این کنفرانس بین‌المللی در چارچوب برنامه «احیای روح موصل» برگزار شد؛ برنامه احياي روح موصل، برنامه ای ابتکاری است که اولین بار در فوریه ۲۰۱۸ توسط مدیرکل یونسکو تدوین شد.
لازم به ذكر است گروه هدف این کنفرانس که توسط یونسکو و با همکاری دولت عراق برگزار شد، عبارت بودند از: نمایندگان دولت عراق و کشورهای عضو یونسکو، رهبران نهادهای مرتبط بین‌المللی و منطقه ای، نهادهای توسعه ای آموزشی و فرهنگی، آژانس های ملل متحد و نمایندگان سازمان های غیر دولتی بشردوستانه.
همچنين هدف از این کنفرانس، بسیج جامعه بین‌المللی به منظور بازسازی و احیای شهر موصل، عبرت گرفتن از شرایط موجود و استفاده از فرصت پیش آمده، اعلام ایجاد صندوق حمایت های مالی احیای موصل و در نهایت ارائه فهرستی از پروژه های مهم که به منظور احیای سایت های میراث (فرهنگی) موصل با هدف بازتوانی نهادهای آموزشی و احیای روح فرهنگی از دست رفته این محوطه ها، تعریف شد.
برای اطلاعات بیشتر، به سایت یونسکو به آدرس www.unesco.org مراجعه کنید.

image_printچاپ
Web Analytics