کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کمیسیون ملی یونسکو_ ایران، سقوط اندوهبار و دردناک هواپیمای مسافربری اوکراینی را به هموطنان گرامی تسلیت می‌گوید - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کمیسیون ملی یونسکو_ ایران، سقوط اندوهبار و دردناک هواپیمای مسافربری اوکراینی را به هموطنان گرامی تسلیت می‌گوید

کمیسیون ملی یونسکو_ ایران، سقوط اندوهبار و دردناک هواپیمای مسافربری اوکراینی را به هموطنان گرامی تسلیت می‌گوید

image_printچاپ
Web Analytics