کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کمیتۀ ملّی علوم پایه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کمیتۀ ملّی علوم پایه

کمیتۀ ملّی علوم پایه کمیسیون ملّی یونسکو – ایران که احکام اعضای آن در تاریخ 9 آبان ماه 1395 توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنّاوری و رئیس کمیسیون ملّی یونسکو – ایران صادر گردید متشکل از صاحب نظرانی از سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و دانشگاه‌های کشور می‌باشد و هدف از تشکیل آن کمک به گسترش فعالیت‌های ترویجی، پژوهشی، و آموزشی در رشته‌های علوم پایه، علوم زیستی و مهندسی در کشور و ایجاد و توسعۀ همکاری و هماهنگی و مشارکت در برنامه‌های ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به رشته‌های علوم پایه است.

اولین نشست این کمیته در تاریخ 7 دی ماه 1395 با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا تشکیل شد.

image_printچاپ
Web Analytics