کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی

برنامه‌های کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) در سال ۹۸ تبیین شد

جلسه کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی با رویکرد تبیین برنامه های پیش رو در سال ۹۸ با حضور دبیرکمیسیون ملی یونسکو در ایران و اعضای این کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) با حضور دکتر حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر شهیندخت مولاوردی استاد دانشگاه و رییس کمیته، دکتر محمدهادی ایازی استاد دانشگاه، دکتر محمدامیر امیرخانی مشاور مدیرکل بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی وزارت بهداشت، دکتر محمدعلی محسنی بندپی معاون بین الملل دانشکده توانبخشی و علوم بهزیستی، دکتر سمانه زمانی دبیرکمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایرانو نماینده کمیسیون ملی یونسکو ، مهندس مهندس محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، دکتر سیدرامتین باقری عضو کمیسیون انجمن علمی و عضو محترم انجمن علمی حمل و نقل کشور، دکتر مهدی حسینیان عضو محترم هیات علمی پژوهشکده سرطان پستان و نماینده پژوهشکده سرطان پستان، دکتر حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ، دکتر محمدرضا سعیدآبادی عضو کمیسیون انجمن علمی و نماینده انجمن ایرانی روابط بین الملل، دکتر شهاب الدین صابونچی رئیس سازمان جوانان هلال احمر و نماینده سازمان هلال احمر، دکتر شکوه نوابی نژاد رئیس محترم انجمن ایرانی مطالعات زنان، دکتر صابر احتشامی نماینده شرکت برکت  تل عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر رضا امیدی مدیر هماهنگی شورای برنامه ریزی رفاه و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فاطمه جوانی کارشناس بین الملل وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر شهیندخت مولاوردی رئیس کمیته و استاد دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به دکتر سمانه زمانی مدیر جدید گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دبیر کمیته به لزوم تهیه و تدوین چارچوبی برای برنامه ریزی مدون فعالیت های پیش روی کمیته در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت های تاثیرگذاری که کمیته در سال گذشته انجام داد، به نظر می رسد برنامه مدون تری جهت سر و سامان دادن به فعالیت های این کمیته در جهت دستیابی به اهداف یونسکو و همچنین اهداف مورد نظر استراتژی مدیریت دگرگونی های اجتماعی (MOST) نیاز است.

وی همچنین به فعال کردن کارگروه های تعیین شده برای اعضا اشاره کرد که در دستور کار جلسات بعدی قرار گیرد.

دکتر حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز ضمن خوش آمدگویی به اعضا و تبریک به دکتر زمانی، کمیته حاضر را یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین کمیته های این کمیسیون برشمرد و گفت: حضور اعضای کلیدی که در این کمیته ما را در پیشبرد اهداف کمیسیون بیش از پیش کمک کرده و می کند.

وی عنوان کرد: قدرت یونسکو و سرمایه نمادین خوشنامی آن است و از این سرمایه به خوبی استفاده می کند؛ ما نیز باید از این سرمایه جهت پیشبرد اهداف ملی استفاده کنیم و با رصد اتفاقات اجتماعی در سراسر دنیا و تبدیل آن به سیاست گذاری، فرصت سازی برای جوانان و آموزش نیروی انسانی جوان رسیدن به این اهداف میسر خواهد شد.

در ادامه دکتر زمانی دبیر کمیته، به مباحث مورد اشاره در جلسه اشاره کرد که بدین شرح است:

-بحث و تبادل نظر درخصوص برنامه های پیش رو در سال ۱۳۹۸

-ارائه گزارش از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته با همکاری کمیته در سال ۱۳۹۷

-بررسی و تبادل نظر درخصوص برگزاری چهلیمن کنفرانس عمومی یونسکو، در مقر این سازمان (۱۲ نوامبر تا ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، ۲۱ آبان تا ۶ آذر ۱۳۹۸) و ارائه اسناد مربوطه

-بررسی و تبادل نظر درخصوص برگزاری اجلاس جوانان یونسکو، در مقر این سازمان (۱۸ و ۱۹ نوامبر؛ ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۹۸) و انتخاب نماینده کشور جهت حضور در این اجلاس

-بررسی و تبادل نظر درخصوص برگزاری روز جهانی جوان (۱۲ آگوست ۲۰۱۹؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۸)

دکتر زمانی درخصوص دستور جلسه اول، از اعضا خواست پیشنهاد خود را در قالب چارچوبی جهت تبیین فعالیت های کمیته ارائه دهند تا به صورت برنامه ریزی در دستور کار سالیانه کمیته قرار گیرد.

در این خصوص اعضا به تبادل نظر پرداختند و هر کدام پیشنهاداتی ارائه کردند.

دکتر محمدامیر امیرخانی مشاور مدیرکل بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی وزارت بهداشت، گفت : باتوجه به چینش اعضای کمیته که همه حوزه های مربوط به حوزه علوم اجتماعی را شامل می شود می توانیم برنامه متنوع و مفصلی را پیش بینی کنیم و با توجه به اینکه در تمام دنیا توجه به موضوع جوانان و مشارکت آنان در حوزه اجتماعی مورد توجه ویژه است در این کمیته هم می توان با رویکردی متفاوت بر موضع جوانان نیز تمرکز کنیم.

دکتر محمدهادی ایازی استاد دانشگاه نیز با اشاره به دغدغه درست دکتر مولاوردی گفت: با توجه به اینکه کمیته دارای یک رویکرد بین المللی است کار ما در کمیته رصد سازمان های دولتی است تا دریابیم چه فعالیت هایی دارای رویکرد بین المللی هستند و در چارچوب برنامه های یونسکو جای می گیرند.

دکتر سید رامتین باقری عضو کمیسیون انجمن علمی و عضو محترم انجمن علمی حمل و نقل کشور، در ادامه این جلسه ضمن اشاره به رویکرد خوبی که کمیته در سال گذشته داشته است اضافه کرد: پیشنهاد می شود با توجه به تازه بودن حوزه دگرگونی های اجتماعی کنفرانس علمی با همکاری اعضا کمیته و کمیسیون با این عنوان طراحی شود.

وی گفت : با ظرفیت خوبی که در انجمن علمی حمل و نقل کشور داریم می توانیم حمایت های خوبی از این طرح انجام دهیم.

اعضا از این پیشنهاد استقبال کردند و مقرر شد به عنوان مصوب این جلسه، در جلسه بعدی مورد بحث و پیگیری قرار گیرد.

دکتر حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی، نیز پیشنهاد کرد پس از اینکه تمام اعضا برنامه های فعالیت یک سالانه خود را ارائه کردند مجموعه فعالیت های کمیته به صورت مصوب و به عنوان خروجی این کمیته منتشر شود.

دکتر محمدرضا سعید آبادی، نایب رئیس کمیته و عضو کمیسیون انجمن علمی و نماینده انجمن ایرانی روابط بین الملل، نیز با اشاره به اهداف یونسکو در برنامه مدیریت دگرگونی های اجتماعی گفت: بهتر است دستور کار کمیته در سه محور اصلی سیاستگذاری و تحقیقات، ظرفیت سازی در حوزه های مختلف در کشور و به اشتراک گذاری بهترین تجارب کشورهایی که تجربه های مشابه دارند

که مورد تایید یونسکو نیز است برنامه ریزی شود.

وی گفت: کارهای جانبی کمیته نیز اگرچه دارای ارزش است اما بهتر است برنامه ریزی های کمیته حول این سه محور باشد.

درخصوص دستور جلسه بعدی دکتر زمانی گزارشی بصورت اسلاید به اعضا ارائه داد که در لینک قابل دسترسی است.

در ادامه مهندس محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، درخصوص حوزه جوانان که مربوط به دو دستور جلسه بعدی بود نکاتی را به اعضا ارائه کرد و گفت: خوشبختانه بعد از گذشت سال ها به ساماندهی موضوع جوانان دست پیدا کردیم و امروز دوسال است که تشکل های جوانان به عنوان نهادی مختص به جوانان در کشور، شکل گرفته و به صورت مستمر در حال فعالیت است.

وی گفت : تشکل های جوانان ساختار عمومی کشوری مشخصی دارند که انتخابات در آن ها صورت می پذیرد و می توانند منعکس کننده مسائل جوانان به نهادهای ذی ربط باشند.

درخصوص دستور جلسه بعدی یعنی موضوع جوانان بنا بر این شد که در جلسه ای بصورت جزئی تر در وزارت ورزش و جوانان، با حضور مهندس تندگویان و دبیرخانه کمیته بررسی و تصمیم گیری انجام شود.

در پایان از خدمات دکتر مهنام، مدیر پیشین گروه علوم اجتماعی و  انسانی و دبیر این کمیته توسط دبیرکل کمیسیون، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

image_printچاپ
Web Analytics