کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

اعطای معتبرترین نشان علمی اروپا به عضو کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعطای معتبرترین نشان علمی اروپا به عضو کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو-ایران استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله موفق به دریافت معتبرترین درجه علمی اروپا از کشور فرانسه شد.…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد

امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد مهندس علیرضا امری‌کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو-…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو- ایران در سال ٩۶، تشکیل شد

آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو- ایران در سال ٩۶، تشکیل شد در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو – ایران…

علوم

“کارگاه آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله‌های اخیر و وضعیت تاب‌آوری و ریسک زلزله در ایران” برگزار می‌شود

“کارگاه آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله‌های اخیر و وضعیت تاب‌آوری و ریسک زلزله در ایران” برگزار می‌شود   “کارگاه آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله‌های اخیر و وضعیت تاب‌آوری و ریسک زلزله در ایران” توسط کمسیون ملی یونسکو-…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

یازدهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد

یازدهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد   یازدهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، ۹ دی ۱۳۹۶، برگزار شد. شایان ذکر است…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

دهمین جلسه از سیزدهمین دور کمیتۀ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو – ایران برگزار شد

دهمین جلسه از سیزدهمین دور کمیتۀ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو – ایران برگزار شد دهمین نشست از سیزدهمین دوره کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران در روز…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

هشتمین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران برگزار شد هشتمین جلسه از سیزدهمین دوره کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۶ از…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

هفتمین جلسه از دور سیزدهم کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد

هفتمین جلسه از دور سیزدهم کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد هفتمین جلسه از دور سیزدهم کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، روز چهارشنبه، سوم…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

همزمان با روز ملّی خلیج فارس، ژئوپارک قشم جهانی شد

همزمان با روز ملّی خلیج فارس، ژئوپارک قشم جهانی شد بنابر مصوبات دویست و یکمین نشست شورای اجرایی یونسکو، ۸ ژئوپارک در سراسر جهان، به شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو پیوست و دو ژئوپارک جدید در…

کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

ششمین نشست کمیتۀ ملّی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملّی یونسکو – ایران ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

ششمین نشست کمیتۀ ملّی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملّی یونسکو – ایران ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ در روز چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۵ ، کمیسیون ملّی یونسکو ایران میزبان ششمین نشست کمیتۀ ملّی علوم‌زمین و…

فهرست کمیته ملی علوم زمین و ژئو پارک ها
معرفی کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

اخبار

اعطای معتبرترین نشان علمی اروپا به عضو کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو-ایران
امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد
آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو- ایران در سال ٩۶، تشکیل شد
“کارگاه آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله‌های اخیر و وضعیت تاب‌آوری و ریسک زلزله در ایران” برگزار می‌شود
یازدهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد
دهمین جلسه از سیزدهمین دور کمیتۀ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو – ایران برگزار شد
هشتمین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران برگزار شد
هفتمین جلسه از دور سیزدهم کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد
همزمان با روز ملّی خلیج فارس، ژئوپارک قشم جهانی شد
ششمین نشست کمیتۀ ملّی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملّی یونسکو – ایران ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵