اخبار کمیته ملی ارتباطات:کمیته ملی حافظه جهانی

  برگزاری نشست منطقه ای گسترش همکاری ها در چارجوب برنامه حافظه جهانی

بر اساس اعلام فرهاد اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو- ایران، کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی یونسکو –ایران در  ۱۲۶ امین جلسه در ۱۶  اردیبهشت ۱۳۹۸ موافقت اصولی خود را با پیشنهاد برگزاری…

اخبار کمیته ملی ارتباطات:کمیته ملی حافظه جهانی

آثار ثبت شده در فهرست ملی، منطقه‌ای و جهانی حافظه جهانی

ردیف نام اثر دوره / پدیدآور پیشنهاددهنده/ محل نگهداری ثبت ملی ثبت منطقه‌ای ثبت جهانی ۱ قرآن های خطی نگاشته شده روی پوست آهو منسوب به فرزندان پیامبر سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان…

اخبار کمیته ملی ارتباطات:کمیته ملی حافظه جهانی

ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی

بنا به گزارش آقای دکتر فرهاد اعتمادی نماینده کمیسیون ملی یونسکو- ایران در کمیته ملی حافظه جهانی در جلسه روز دوشنبه ۱۴ مرداد این کمیته با ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی موافقت کلی…