کمیته ملی انسان و کره مسکون

سومین نشست از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون برگزار شد

سومین نشست از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون برگزار شد  ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ سومین جلسه از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون، سه شنبه ۱۵ مرداد ماه با حضور اعضای این کمیته…

کمیته ملی انسان و کره مسکون

اولین جلسه‌ از دور چهاردهم کمیته‌ ملی انسان و کره‌‌مسکون، برگزار شد

اولین جلسه‌ از دور چهاردهم کمیته‌ ملی انسان و کره‌‌مسکون، برگزار شد اولین جلسه از دوره‌ چهاردهم کمیته‌ ملی انسان و کره‌‌مسکون کمیسیون ملی یونسکو– ایران، هشتم خردادماه ۱۳۹۷ در سازمان حفاظت محیط زیست، برگزار…

کمیته ملی انسان و کره مسکون

آخرین جلسه سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون، برگزار شد

آخرین جلسه سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون، برگزار شد روز ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، کمیسیون ملی یونسکو- ایران، میزبان آخرین جلسه از سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون بود. در این…

کمیته ملی انسان و کره مسکون

ملاقات دبیر کمیته ملی انسان و کره مسکون با رئیس این کمیته در کمیسیون ملی یونسکو- ایران

ملاقات دبیر کمیته ملی انسان و کره مسکون با رئیس این کمیته در کمیسیون ملی یونسکو- ایران کمیسیون ملی یونسکو– ایران، هفتم خرداد ۱۳۹۶میزبان نشستی مابین دبیر کمیته ملی انسان و کره مسکون، دکتر مهین…

کمیته ملی انسان و کره مسکون

هفتمین نشست کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

هفتمین نشست کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی یونسکو – ایران در روز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران میزبان هفتمین نشست از سیزدهمین دورۀ کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ…

کمیته ملی انسان و کره مسکون

اولین جلسه از سیزدهمین دوره کمیته ملی انسان و کره‌مسکون ۳۱/۱/۹۵ برگزار شد

اولین جلسه از سیزدهمین دوره کمیته ملی انسان و کره‌مسکون ۳۱/۱/۹۵ برگزار شد اولین جلسه از سیزدهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون کمیسیون ملی یونسکو ۳۱/۱/۹۵ در محل کمیسیون برگزار شد. در این…