کمیته ملی اقیانوس شناسی

پنجمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس‌شناسی برگزار شد

پنجمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس‌شناسی برگزار شد پنجمین جلسه از هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس‌شناسی، چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸با حضور اکثریت اعضای این کمیته در سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار…

کمیته ملی اقیانوس شناسی

چهارمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

چهارمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد چهارمین جلسه از هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه با حضور دکتر حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو،…

کمیته ملی اقیانوس شناسی

دومین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

دومین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد دومین جلسه هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد. گفتنی است این جلسه با حضور نمایندگان کمیسیون ملی…

کمیته ملی اقیانوس شناسی

آغاز به کار پورتال سواد اقیانوسی یونسکو

       آغاز به کار پورتال سواد اقیانوسی یونسکو  ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ پورتال سواد اقیانوسی کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو (IOC) آغاز به‌ کار کرد. این پورتال به منظور تسهیل تبادل دانش موجود در زمینه اقیانوس راه…

کمیته ملی اقیانوس شناسی

اولین نشست دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

اولین نشست دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد اولین جلسه هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی، یکشنبه ۶ خرداد با حضور همه اعضا از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، سازمان انرژی…

کمیته ملی اقیانوس شناسی

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو ۲۳/۴/۹۵ در محل کمیسیون تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست…

کمیته ملی اقیانوس شناسی

هفتمین نشست از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی ۹۵/۲/۲۷ برگزار شد

– هفتمین نشست از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی ۹۵/۲/۲۷ برگزار شد