اخبار کمیته ملی ارتباطات: کمیته ملی اطلاعات برای همه

اولین جلسه سال ۹۸ کمیته ملی اطلاعات برای همه کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی اطلاعات برای همه، دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ در کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با رویکرد بررسی موضوعات مرتبط با چهلمین کنفرانس عمومی یونسکو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کمیسیون…

اخبار کمیته ملی ارتباطات: کمیته ملی اطلاعات برای همه

اولین جلسه کمیته ملی اطلاعات و ارتباطات برای همه، تشکیل شد

اولین جلسه کمیته ملی اطلاعات و ارتباطات برای همه، پس از صدور احکام جدید توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تشکیل شد. در این جلسه…