کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کمیته ملی اخلاق پزشکی

نایب رییس کمیته ملی اخلاق پزشکی کشورمان: یکی از اولویت های کمیته بین الدولی اخلاق زیستی، توجه به برنامه های استراتژیک اخلاق پزشکی است

نایب رییس کمیته ملی اخلاق پزشکی کشورمان در نشست مشترک کمیته بین الدولی اخلاق زیستی در مقر یونسکو عنوان کرد:

تصمیمات مرتبط با اخلاق پزشکی در مجامع بین المللی مانند یونسکو باید متناسب با تفاوت های فرهنگی و مذهبی کشورها اتخاذ شود.

دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت و نایب رئیس کمیته ملی اخلاق پزشکی که به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک کمیته بین الدولی اخلاق زیستی (IGBC)، در محل سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) پاریس شرکت کرده بود، بر لزوم توجه به برنامه های استراتژیک اخلاق پزشکی در کشورها به عنوان یکی از اولویت های کمیته بین الدولی اخلاق زیستی اشاره کرد.

لاریجانی با تاکید بر پرهیز از رویکرد یکجانبه مجامع بین المللی در تصمیم گیری های اخلاقی، افزود: تصمیمات مرتبط با اخلاق پزشکی در مجامع بین المللی مانند یونسکو باید متناسب با تفاوت های فرهنگی و مذهبی کشورها اتخاذ شود.

وی با اشاره به این موضوع که باید سلامت انسان ها و جنبه های مختلف آن در تمامی مباحث اخلاقی مورد توجه ویژه قرار گیرد گفت: در کشور جمهوری اسلامی ایران چند سالی است که با تشکیل شورای عالی اخلاق پزشکی به عنوان یک نهاد سیاتستگذار ملی اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است.

همچنین نایب رئیس شورای اخلاف پزشکی از تدوین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور خبر داد و اظهار داشت: تجربه تدوین ۲ دوره برنامه استراتژیک اخلاق پزشکی در کشور ما وجود دارد و سایر کشورها هم لازم است چنین برنامه ای داشته باشند.

گفتنی است در این نشست دکتر احسان شمسی کوشگی، عضو کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو- ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز حضور داشت.

image_printچاپ
Web Analytics