فهرست کمیته ملی اخلاق زیستی

اخبار

پروفسور دونالد براون استاد دانشگاه ایالات متحده آمریکا: ترامپ با خروج از معاهده محیط زیستی پاریس، مصلحت جهانی را قربانی منافع خود کرد!
فراخوان جایزه کارلوس جی فینلی-یونسکو سال ۲۰۲۰
چهل و پنجمین جلسه از کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی ‏یونسکو ـ ایران، تشکیل جلسه داد
دفاع از رساله دکترای تخصصی با موضوع اخلاق زیستی در مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برگزار شد
سومین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس‌شناسی برگزار شد
سومین جلسه از دوره ششم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی ‏یونسکو ـ ایران
کارگاه آموزشی سازگاری با کم‌آبی و ارتباط شهرها با حوضه‌های آبریز برگزار می‌شود
دومین جلسه از دوره ششم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، برگزار شد
ششمین جلسه از دوره پنجم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکوـ ایران، برگزار شد
سومین جلسه از دوره پنجم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران ، درتاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ برگزار شد