اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو-‌ ایران ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ با حضور دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران و اعضای کمیته شامل روسا و نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با…

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور: دکتر علی عباسپور تهرانی فرد (رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کمیته)، مهندس علی زرافشان (معاون آموزش متوسطه وزارت…

دهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۸  فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد

 دهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ با حضور دکتر علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کمیته، مهندس علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت…

دوازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۶ دی ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دوازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۵، به‌ریاست دکتر شریعتی‌نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور دکتر نصیری، دبیرکل کمیسیون ملی، دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر…

نهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ برگزار شد

نهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۰ دی  ۱۳۹۵ با حضور: مهندس علی زرافشان (معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و نائب رئیس کمیته)، دکتر محمدرضا سپهری (رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی)،…

فهرست کمیته ملی آموزش

اخبار