کمیته ملی آموزش عالی

دومین جلسه  دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد

دومین جلسه  دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد دومین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با حضور دکتر ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی، دکتر شریعتی،…

کمیته ملی آموزش عالی

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد اولین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو-ایران از ساعت ۸تا ۹:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۷…

آموزش

چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد   چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶، به‌ریاست دکتر شریعتی‌نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و…

کمیته ملی آموزش عالی

سیزدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

سیزدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد سیزدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، به‌ریاست دکتر شریعتی‌نیاسر،…

کمیته ملی آموزش عالی

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ با حضور آقایان دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم،…

کمیته ملی آموزش عالی

پنجمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

پنجمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد پنجمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۹ آذرماه ۱۳۹۴در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی…

کمیته ملی آموزش عالی

ششمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

ششمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد ششمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ با حضور آقایان دکتر…

کمیته ملی آموزش عالی

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۹ فروردین ‌ماه ۱۳۹۴ با حضور آقایان:…

کمیته ملی آموزش عالی

دهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۳ مردادماه ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۳ مردادماه ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد دهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۳ مردادماه ۱۳۹۵ با حضور دکتر شریعتی،…

کمیته ملی آموزش عالی

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد در این جلسه، موضوعات جاری یونسکو در حوزه آموزش عالی از جمله برگزاری کارگاه ظرفیت‌سازی تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی…

فهرست کمیته ملی آموزش عالی

اخبار

دومین جلسه  دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد
اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد
چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
سیزدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
پنجمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
ششمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
دهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۳ مردادماه ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد