اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران، برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران، برگزار شد نخستین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران در تاریخ سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ با حضور نمایندگان سازمان‌های عضو…

ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد

ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسون ملی یونسکو- ایران در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ برگزار شد. این جلسه…

پنجمین نشست کمیته ملی آبشناسی با حضور خانم بلانکا خیمنز سیسنروس، رئیس بخش آب یونسکو و دبیر برنامه بین المللی آبشناسی (IHP) در تاریخ ۱۵ آذر۱۳۹۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰، در وزارت نیرو برگزار گردید

پنجمین نشست کمیته ملی آبشناسی با حضور خانم بلانکا خیمنز سیسنروس، رئیس بخش آب یونسکو و دبیر برنامه بین المللی آبشناسی (IHP) در تاریخ ۱۵ آذر۱۳۹۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰، در وزارت نیرو برگزار…

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد گزارش ملی فعالیت های کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو (از ژوئن ۲۰۱۴ تا می ۲۰۱۶) تهیه و به بیست و دومین اجلاس شورای برنامه بین المللی…

سومین نشست از پانزهمین دوره کمیته ملی آب‌شناسی ۹۵/۰۲/۷ برگزار شد

سومین نشست از پانزهمین دوره کمیته ملی آب‌شناسی ۹۵/۰۲/۰۷ برگزار شد سومین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو ۷/۲/۹۵ در وزارت نیرو تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست آقای…