کمیته ملی علوم پایه

سومین نشست از اولین دور کمیته ملی علوم پایه، برگزار شد

سومین نشست از اولین دور کمیته ملی علوم پایه، برگزار شد   در روز ۲۲ مهر سال جاری معاونت مالی- اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰ میزبان سومین جلسه از…

کمیته ملی علوم پایه

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد

     دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، سوم خرداد ۱۳۹۶ در…

اخبار کمیته علوم پایه

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، سوم خرداد ۱۳۹۶ در کمیسون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد. در این نشست دکتر یوسف ثبوتی، رئیس کمیته ملّی علوم پایه،…

کمیته ملی علوم پایه

برگزاری اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

برگزاری اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران  در محل کمیسیون ملّی یونسکو در تاریخ ۷ دی ماه…