کلیات سعدی(۱۳۹۴)

کلیات سعدی
شهرت جهانی و تاریخی سعدی به واسطه بیان شیوا، ادبیات ساده و شعرهایی است که خوش آیند جهان هستند. نسخه های متعدد دست نویس از آثارش، ترجمه های بی شمار به زبان های مختلف، نشریات متعدد آثارش از شرق تا غرب جهان، مطالعات متعدد انجام شده بر آثارش، رساله ها، یادداشت ها وشرح های نوشته شده بر آنها همگی حاکی از تأثیرگذاری سعدی در طول تاریخ است.
سعدی در حوزه شعر و ادبیات فارسی به عنوان یکی از شیواترین و جامع کلام ترین سخنوران شناخته شده است. هشت قرن است که ضرب المثل ها، سخنان نغز، مثال ها و اشعارش جزء حکیمانه ترین سخنان و در عین حال عامه پسندانه ترین بیان ها بوده اند.
دیدگاههای سعدی همواره چراغ راه اندیشمندان هستند. شعرای متعددی با زبانهای مختلف اشعارش را مطالعه کرده، در هوای او نفس کشیده و از او الهام گرفته و به آن واسطه جان و معنای تازه ای به فرهنگ های خود بخشیده اند و اینگونه است روشنگری و انتشار این شعله فارسی به گفته امرسون، که گرچه سعدی به زبان پارسی سخن می گوید، اما همانند هومر، سروانتس، شیکسپیر و مانول سخنانش همیشه بی عیب هستند و همه ملت ها را هدف قرار می دهند.
خلاصه کلام آن‌که،  مجموعه کارهای سعدی که با عنوان « کلیات »  شناخته می شود،گنجینه ای از حکمت و دانش است که اصالت خود را تا ابد حفظ خواهد کرد.

مطلب قبلی

وقف‌نامه ربع رشیدی(۱۳۸۶)

مطلب بعدی

مسالک‌الممالک اصطخری(۱۳۹۴)