کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کرونا مجمع جهانی سیاست گذاری حافظه جهانی را به تعویق انداخت - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کرونا مجمع جهانی سیاست گذاری حافظه جهانی را به تعویق انداخت

دومین مجمع جهانی سیاست گذاری حافظه جهانی، که قرار بود از ۲۷ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰ در مقر یونسکو برگزار شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. این نشست به دلیل شرایط پیش آمده در اثر ویروس کووید ۱۹ در زمان مقتضی برگزار خواهد شد.
هر گونه اطلاعات جدید در این زمینه، از جمله تاریخ برگزاری، اطلاع رسانی خواهد شد.
دبیرخانه برنامه حافظه جهانی یونسکو اعلام کرده است با توجه به اینکه همه گیری کرونا موجب ابهام در شرایط برگزاری مجمع شده است، از ایده های شما برای برگزاری بهتر این رویداد در سال ۲۰۲۱ استقبال می کند تا به گونه ای که امکان برگزاری رویداد به صورت ترکیبی از مجازی- حضوری وجود داشته باشد، تا از بهترین فضاهای فیزیکی و دیجیتال بهره گرفته و ضمن تحقق اهداف مجمع، این رویداد به خوبی دیده شود.

image_printچاپ

Web Analytics