کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان(۱۳۹۴) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان(۱۳۹۴)

downloadتأسیس: ۱۳۹۴

نهاد میزبان: دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

رئیس کرسی: دکتر سعیدرضا عاملی

اهداف کرسی:

– بررسی مفاهیم مختلف فرهنگ و فضای مجازی

– تبیین مفهوم دو فضایی شدن جهان (فیزیکی ـ مجازی)

– بررسی کنش متقابل فرهنگ و فضای مجازی

– ارزیابی مهارتهای استفاده از فرصت‌های فضای مجازی

– تبین اقدامات عملیاتی برای افزایش دانش ، عقلانیت و مهارتهای سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای

– تحلیل مهمترین مسائل بومی، ملی و بین‌المللی درباره دو فضایی شدن فرهنگ

– کندوکاو در مهمترین فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با فرهنگ، فضای مجازی و سبک زندگی

– بررسی اتصال تجربه‌های فرهنگی، شکل‌گیری سنخیت‌های جدید فرهنگی

– بررسی چگونگی همزیستی جهانی و  بسط چند فرهنگی‌گرایی

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان پانزدهم، دانشکده مطالعات جهان

تلفن: ۸۸۰۱۱۴۴۲ -۰۲۱

نمابر: ۶۱۱۱۱۹۳۰۳ – ۰۲۱

پست الکترونیک: cccdw@ut.ac.ir

وب‌سایت: –

image_printچاپ
Web Analytics