کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کرسی یونسکو در زمینه بیوفیزیک دیابت(1393) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کرسی یونسکو در زمینه بیوفیزیک دیابت(1393)

تأسیس: 1393

نهاد مرتبط: موسسه بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران

رئیس کرسی: دکتر موسوی موحدی

اهداف کرسی:

– تقویت سیستم پژوهشی، آموزشی، اطلاعاتی و فعالیت‌های مستندسازی در زمینه بیوفیزیک دیابت

– تسهیل همکاری میان محققان بین‌المللی برجسته و گروه پژوهشی دانشگاه

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

تلفن: 66403957 – 021

نمابر: 66404680

پست الکترونیک:

وب‌سایت:

image_printچاپ
Web Analytics