کرسی یونسکو در زمینه ارتباطات در علم و فناوری در دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل شد

مطلب قبلی

چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس(۲۰۱۸)

مطلب بعدی

دومین همایش ملی علوم و فناوری چاپ ایران برگزار شد