کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور تشکیل شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور تشکیل شد

پیرو تقاضای دانشگاه پیام نور مبنی بر تشکیل کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست و هماهنگی‌های انجام شده توسط کمیسیون ملی با بخش آموزش عالی یونسکو، “کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست”، در دانشگاه پیام نور تاسیس شد.

هدف کلی کرسی، ارتقای یک نظام یکپارچه در زمینه آموزش، پژوهش، اطلاع‌رسانی و مستندسازی در زمینه پیشرفت پایدار و آموزش محیط زیست و تسهیل همکاری میان پژوهشگران برجسته و مدرسان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ایران، آسیا و اقیانوسیه و سایر مناطق جهان است.

اهداف ویژه کرسی عبارتند از:

– آموزش دانش‌آموزان، معلمان، و کادر اجرایی در زمینه موضوعات زیست- محیطی، برای تبدیل آنان به شهروندان مسئول در جهان؛

– درگیرساختن سازمان‌های مردم‌نهاد باتجربه درآموزش موضوعات زیست- محیطی به دانش‌آموزان؛
– همکاری نزدیک با یونسکو درخصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به آموزش محیط زیست و موضوعات مربوطه؛

لازم به ذکر است دکتر سید محمد شبیری، استاد دانشگاه پیام نور، در پی موافقت یونسکو و این دانشگاه، به ریاست کرسی مذکور برگزیده شد.

image_printچاپ

Web Analytics