کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کتاب "رنج و رنگ" در فهرست آثار بین‌المللی موزۀ گوته به ثبت رسید - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب “رنج و رنگ” در فهرست آثار بین‌المللی موزۀ گوته به ثبت رسید

کتاب “رنج و رنگ” تألیف محمدرضا اسدزاده، که با همکاری کمیسیون ملی یونسکو منتشر شد، طی توافقنامه‌ای در فهرست آثار بین‌المللی موزۀ گوته به ثبت رسید که این امر، مقدمۀ شرکت این کتاب در جایزۀ جهانی گوته است.

لازم است ذکر شود که متن اتوبیوگرافی این کتاب در جشنوارۀ بین‌المللی اتوبیوگرافی آذربایجان برندۀ جایزۀ ادبی شد و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت (2016) رونمایی گردید.

image_printچاپ
Web Analytics