کارگاه همکاری جنوب – جنوب برگزار شد

کارگاه همکاری جنوب – جنوب در سوم و چهارم آذرماه ۱۳۹۸ به همت دفتر سازمان ملل متحد و ادارهکل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه با حضور مهمانان و کارشناسان داخلی و خارجی در تهران برگزار شد.
در این مراسم آقای دکتر اِسپری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، خانم دانیلز هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران و آقای پروویداس مسئول برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در ایران به ارائه دیدگاه پرداختند.
آقای اسپری کارگاه مزبور را فرصتی برای همافزایی میان کشورهای در حال توسعه جهت عبور از مشکلات موجود مانند توسعه پایدار، کارآفرینی و… دانست. خانم دانیلز با اعلام حمایت از فعالیتهای دولت ایران در این بخش ابزار امیدواری کرد یک سیستم جامع برای تقویت همکاریها ایجاد شود. آقای کوربیداس نیز با ذکر این مطلب که باید ایجاد ارتباط میان دستگاههای اجرایی ایران و سازمان ملل تسریع شود، کارگاه مزبور را فرصتی برای تقویت همکاری در شرایط کنونی ایران دانست. وی همچنین بر لزوم تبادل تجربه و استفاده بهینه از کمکهای بینالمللی توسط ایران تأکید کرد. در ادامه آقای صفایی از وزارت امور خارجه نیز این کارگاه را شروعی برای ادامه همکاریهای جنوب – جنوب دانسته و ابراز امیدواری کرد: ارتباط میان دستگاههای مرتبط داخلی و خارجی در این بخش تسهیل شود.
همچنین در این کارگاه که دکتر سید شهاب الدین موسوی زاده به نمایندگی از کمیسیون ملی یونسکو – ایران حضور داشت، حاضرین به کارگروههایی تقسیم شده و حول مسایلی مانند توسعه پایدار، اشتغال پایدار، کارآفرینی، مدیریت پسماند، سیاستها و چالشهای این حوزه به بحث و تبادل تجربه پرداختند. شایان ذکر است در این هماندیشی، آن دست فعالیتهای کمیسیون ملی یونسکو – ایران که میتواند به حل مسایل مربوط به این حوزه کمک نماید (مانند ثبتهای میراث فرهنگی و طبیعی، پرژوههای شهرخلاق، شهر یادگیرنده و شهر دوستدار کودک) مورد اشاره قرار گرفت.

مطلب قبلی

مطلب بعدی

ابونصر فارابی و عطار نیشابوری در فهرست گرامی‌داشت یونسکو قرار گرفتند