کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کودکان با نیازهای ویژه

کارگاه آموزش فراگیر برای کودکان با نیازهای ویژه برگزار می‌شود

“کارگاه آموزش فراگیر برای کودکان با نیازهای ویژه” با همکاری مشترک کمیسیون ملی یونسکو، وزارت آموزش و پرورش، دفتر یونیسف در ایران و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران از تاریخ ۵ تا ۷ شهریور ۱۳۹۷ در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای آگاهی معلمان در زمینه شناسایی کودکان دارای نیازهای ویژه خصوصا اوتیسم و توانمندسازی معلمان برای کمک به والدین به منظور حمایت از کودکان با نیازهای ویژه است.

لازم است که ذکر شود آموزش با کیفیت برای کودکان با نیازهای ویژه و لحاظ کردن این کودکان در برنامه‌های آموزشی در کنار سایر کودکان مدارس عادی، جزو اولویت‌های یونسکو است که در قالب برنامه اصلی این سازمان در حوزه آموزش یعنی آموزش فراگیر تحقق می‌یابد.

image_printچاپ
Web Analytics