کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کارگاه آب برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کارگاه آب برگزار می‌شود

کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست شهرهای پایدار، کارگاه آب را  در روزهای  ۲۹ و ۳۰ تیرماه سال جاری در دانشگاه شریف برگزار می نماید. تدریس این کارگاه توسط تعدادی از اساتید برجسته ایرانی ساکن آمریکا و همچنین کرسی یونسکو انجام خواهد شد. این کارگاه شرکت کنندگان متعددی از شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب خواهد داشت و هدف کرسی یونسکو از برگزاری آن، ارائه منسجم و یکپارچه موضوعات مرتبط با بازیافت و مدیریت آب به سیاست سازان و تصمیم گیران مهم ملی در این زمینه است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

image_printچاپ
Web Analytics