چهارمین کنگره بین‌المللی دانشمندان جوان در حوزۀ علوم زمین برگزار می‌شود

چهارمین کنگره بین‌المللی دانشمندان جوان در حوزۀ علوم زمین، ۵ لغایت ۸ شهریور ۱۳۹۶ در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، برگزار می‌شود.

با نظر به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های غنی علمی و وجود متخصصان پویا و اندیشمند ایرانی در عرصۀ علوم زمین، جمهوری اسلامی ایران امسال میزبان چهارمین کنگرۀ بین‌المللی دانشمندان جوان در عرصه علوم زمین است.

محورهای این کنگره عبارتند از:

۱. علوم زمین برای جامعه
۲. زمین‌شناسی، معادن و منابع معدنی
۳. زمین‌شناسی پایه
۴. زمین‌شناسی نفت
۵. زمین‌شناسی پزشکی و زیست محیطی
۶. تغییر اقلیم و زمین آب‌شناسی
۷. بلایای طبیعی و مخاطرات زمین‌شناختی
۸. کاربردهای ژئوانفورماتیک در علوم زمین
۹. میراث زمین شناختی

مطلب قبلی

نشست تخصصی مشارکت شهروندی در تحقق آموزش فراگیر، با کیفیت و مداوم، برگزار می‌شود

مطلب بعدی

– هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۶