کمسیون ملی ایران- یوسنکو

منظومه‌ فرهنگی ــ هنری هفت‌هفته با سعدی، عبدالمهدی مستکین، انجمن دوستداران حافظ، کمیسیون ملی یونسکو- ایران

چهارمین نشست منظومه فرهنگی ــ هنری هفت‌هفته با سعدی، برگزار می‌شود

انجمن دوستداران حافظ ـ تهران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چهارمین نشست منظومه‌ فرهنگی ــ هنری هفت‌هفته با سعدی  را ۹ بهمن ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌کند.

شایان ذکر است در این نشست استاد احمد سمیعی، دکتر ایرج شهبازی و دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر انجمن دوستداران حافظ پایتخت و مشاور فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، سخنرانی می‌کنند.

آدرس در پوستر این نشست، موجود است.

image_printچاپ
Web Analytics