چهارمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

چهارمین جلسه از هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه با حضور دکتر حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، دکتر بهروز ابطحی، رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی و رئیس کمیته و دکتر سید علی چاوشیان، دکتر حمید علیزاده، دکتر بابک مرادی، مهندس محمدحسین نعمتی، مهندس بهزاد لایقی، کاپیتان بهزاد روشنی، دکتر نیما پورنگ، دکتر سعید فرهادی پور، دکتر رضا عباسپور نادری، مهندس جبار وطن فدا، دکتر مسعود صدری نسب، دکتر کرمی، دکتر محمدرضا انسانی،  مهندس شعاعی، دکتر بنفشه الماسی نیا و اکرم میرزاخانی در سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضا، گزارش اقدامات اخیر سازمان ها را در خصوص مسائل مربوط به اقیانوس ارائه دادند. سپس در خصوص برگزاری دوازدهمین نشست سالیانه کارگروه هماهنگی بین دولتی سامانه هشدار و کاهش اثرات سونامی اقیانوس هند، بیست و پنجمین نشست کمیته بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی یونسکو و پنجمین گشت تحقیقاتی دریایی کاوشگر خلیج فارس مطالبی ارائه شد.

در این جلسه دکتر ایوبی کمیته ملی اقیانوس شناسی را از مهم ترین کمیته های کمیسیون برشمرد و اضافه کرد که ظرفیت بالقوه کمیته های ملی بسیار زیاد هستند و بالفعل کردن این ظرفیت های در همه کمیته ها یکسان نیست. ایشان در ادامه، برگزاری نشست مشترک کمیته های ملی را پیشنهاد داد و افزود: کشورمان در عرصه علم که عرصه کم حاشیه ای است حرف برای گفتن زیاد دارد.

در ادامه طرح پیشنهادی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برای روز دریای خزر (۲۱ مرداد) بررسی و به بحث گذاشته شد و مقرر گردید در جلسه آتی کمیته برنامه های این روز نهایی شوند.