کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ 30 فروردین 1395 برگزارشد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ 30 فروردین 1395 برگزارشد

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ 30 فروردین 1395 با حضور آقایان دکتر علی عباسپور تهرانی فرد، استاد دانشگاه صنعتی شریف (رئیس کمیته)، دکتر مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهندس محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، مهندس علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش (نائب رئیس کمیته)، دکتر محمدامین سازگار نژاد، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دکتر محمدرضا سپهری، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، دکتر محمود مهر محمدی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، دکتر علی الهیار ترکمن، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دکتر غلامعلی احمدی، استاد دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی، دکتر سعید سرابی، مدیر همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل دانشگاه صدا و سیما، دکتر محمود صادقی، رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، دکتر یداله مهرعلیزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر نسرین نورشاهی، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، و دکتر محب حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.

دستورکار جلسه به شرح زیر بود:
1- بحث و تبادل نظر در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون ملی در خصوص عملیاتی کردن چارچوب عمل آموزش 2030
2- برنامه و بودجه پیشنهادی بخش آموزش کمیسیون در سال 1395
3- بحث و تبادل نظر در مورد برنامه کار کمیته در سال 1395

در ابتدای جلسه خانم دکتر محب حسینی طرح پیشنهادی کمیسیون ملی یونسکو در مورد عملیاتی کردن سند چارچوب عمل آموزش 2030 در ایران را ارائه داد. در این طرح، چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده‌‌اند در قالب 27 کارگروه تخصصی با نظارت و مشورت کمیته ‌های ملی آموزش، و آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند. در این رابطه، اعضای جلسه به بررسی طرح پیشنهادی پرداختند و بندهایی از طرح مذکور در جهت افزایش مشارکت انجمن های علمی و سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تامین منابع نهادهای آموزشی مورد جرح و تعدیل قرار گرفت.

سپس فعالیت‌های گروه آموزش در سال 1395 به همراه بودجه پیشنهادی برای هریک از برنامه ها معرفی شد و قرار شد چنانچه اعضاء، تقاضای مشارکت در اجرای برنامه‌ها را دارند از طریق کتبی به کمیسیون ملی اطلاع دهند.
در ارتباط با بند 3 دستورکار جلسه، طرح هیات رئیسه کمیته مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی ملی مطابق با ماده 2 آئین‌نامه مصوب کمیته مطرح شد و اعضای جلسه پیشنهادات تکمیلی ارائه دادند و سرانجام قرار شد 16 کارگروه ملی به منظور ظرفیت‌سازی نظام آموزشی کشور مطابق با محورهای عمل برنامه آموزش یونسکو و مصوبات و دستورالعمل‌های بین‌المللی تشکیل شود که این کارگروه‌ها عبارتند از: 1- کارگروه آموزش پایه، 2- پیوند آموزش و جهان کار 3- آینده‌پژوهی کار و کارآفرینی، 4- توسعه آموزش‌های مهارتی، 5- سنجش، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش، 6- تربیت معلم، 7- سیاست‌ها، قوانین و آئین نامه ها، 8- یادگیری مادام العمر، 9- آموزش اجتماعی، 10- آموزش توسعه پایدار، 11- دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش، 12- شاخص‌های آموزشی، 13- توسعه سوادآموزی، 14- آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، 15-بازسازی و نوسازی تجهیزات آموزشی، 16- برابرسازی فرصت‌های آموزشی و اجتماعی برای زنان و دختران.

image_printچاپ
Web Analytics