کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

در این جلسه، موضوعات جاری یونسکو در حوزه آموزش عالی از جمله برگزاری کارگاه ظرفیت‌سازی تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (۲۹ تا ۱ آبان ۹۴/ بانکوک) مطرح شد و نحوه حضور نماینده کشورمان برای شرکت در این کارگاه مشخص گردید. همچنین پیشنهادات اصلاحی جمهوری اسلامی ایران در زمینه چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ یونسکو که در کنفرانس عمومی یونسکو به تصویب خواهد رسید، و نیز اصلاحات پیشنهادی در زمینه آئین‌نامه آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو مطرح شد. در بخش دیگر این جلسه، محورهای پیشنهادی برای نطق آقای دکتر فرهادی، رئیس هیات اعزامی به سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو ارائه شد و اعضای جلسه، بر توجه به موضوعاتی نظیر آموزش بر مبنای فرهنگ بومی با توجه به چارچوب‌های بین‌المللی، اهمیت رفع تبعیض و انتقال آزاد اطلاعات در آموزش و پژوهش، لزوم تعهد کشورهای پیشرفته به ارائه خدمات به کشورهای درحال توسعه و کم توسعه یافته‌ای که با مهاجرت نخبگان مواجه هستند، و امنیت اماکن آموزشی (مدارس و دانشگاه‌ها) با توجه بر آموزش به عنوان یک امر مقدس در سخنرانی آقای دکتر فرهادی در کنفرانس عمومی، تاکید کردند.

image_printچاپ
Web Analytics