کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چهاردهمین نشست بین الدولی کمیته مدیریت دگرگونی های اجتماعی یونسکو (MOST) از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ در مقر یونسکو در پاریس برگزار می گردد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهاردهمین نشست بین الدولی کمیته مدیریت دگرگونی های اجتماعی یونسکو (MOST) از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ در مقر یونسکو در پاریس برگزار می گردد

چهاردهمین نشست بین الدولی کمیته مدیریت دگرگونی های اجتماعی یونسکو (MOST) از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ در مقر یونسکو در پاریس برگزار می گردد. در این اجلاس که با حضور نمایندگان دولتهای عضو برگزار می گردد بازبینی و تغییرات اصلاحی اسناد مرتبط به استراتژی این کمیته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
از علاقمندان دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر به لینک  مراجعه نمایند.

image_printچاپ
Web Analytics