کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چارچوب و متغیرهای موثر در شکل‌گیری مدارس شاد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چارچوب و متغیرهای موثر در شکل‌گیری مدارس شاد

مدارس شاد ! چارچوبی برای آرامش یادگیرندگان در منطقه آسیا و اقیائوسیه، عنوان گزارشی است که با هدف کمک به آرامش یادگیرندگان و توسعه همه‌جانبه شادی در مدارس، در نتیجه اجرای “طرح  مدارس شاد” تهیه شد و به‌عنوان چارچوبی برای ایجاد شادی در مدارس در نظر گرفته می‌شود.

این چارچوب با تاکید بر ارزش‌ها، نقاط قوت و توانمندی‌هایی که باعث افزایش شادی در یادگیرندگان می‌شود، از انواع استعدادها و ایده‌های مبتکرانه  استقبال می‌کند و از نظام‌های آموزشی می‌خواهد تا در معیارهای سنتی خود تجدید نظر کنند و شامل ۲۲ معیار برای ایجاد مدارس شاد است و در سه بخش مردم، فرآیند و مکان دسته‌بندی شده است. معیارهای مدارس شاد در سطح مردم عبارتند از: ۱- دوستی و ارتباطات در مدارس ۲- نگرش‌ها و ویژگی‌های مثبت معلم ۳- احترام به تنوع و تفاوت‌ها  ۳- ارزش‌ها و فعالیت‌های مثبت و مشارکتی  ۴- رفاه و شرایط کاری معلم  ۵- مهارت‌ها و توانمندی‌های معلم.

 در سطح فرآیند عبارتند از: ۱-حجم کاری معقول و مناسب ۲- روحیه کار تیمی و مشارکتی  ۳- رویکردهای تدریس و یادگیری مفرح و جذاب  ۴- مشارکت، خلاقیت و آزادی یادگیرندگان  ۵- احساس موفقیت و به‌انجام‌رساندن کارها ۵- رویدادها و فعالیت‌های فوق درسی در مدارس ۶- یادگیری تیمی دانش‌آموزان و معلمان با یکدیگر ۷- محتواهای درسی مفید، مرتبط و جذاب ۷- آرامش ذهنی و مدیریت استرس.

  در سطح مکان عبارتند از: ۱- محیط یادگیری دوستانه و صمیمی ۲- محیط امن و عاری از تهدید ۳-مکان‌های یادگیری و بازی سبز و آزاد ۴- قدرت دید و مدیریت مدرسه ۵- نظم و انضباط  مثبت در مدرسه ۶-  سلامت، تغذیه و بهداشت مناسب ۷- مدیریت مردمی مدارس.

 لازم است که ذکر شود دفتر منطقه‌ای یونسکو در بانکوک، براساس نظرسنجی از دانش‌آموزان، معلمان، والدین و سایر افراد مرتبط با بحث آموزش در مدارس، “طرح مدارس شاد” را آغاز کرد.
این  طرح پژوهشی از ژوئن ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با هدف شناسایی عوامل تعیین‌کننده یک مدرسه شاد و متغیرهای کیفی مرتبط با شادی در مدارس که به‌طور بالقوه قابل سنجش هستند، آغاز شد و شامل مطالعات کتابخانه‌ای، برگزاری یک کارگاه با حضور مدارس کشورهای عضو آ. س. آن (ASEAN)، یک طرح پیمایشی و یک سمینار بودکه مهم‌ترین نتیجه اجرای این طرح، تهیه چارچوب مذکور بود.

در این راستا، یونسکو در تاریخ ۲۵ مارس به مناسبت بزرگداشت روز جهانی شادی (۲۰ مارس ۲۰۱۶) از گزارش چارچوب مدارس شاد رونمایی کرد و در همین تاریخ تا ۳ آوریل ۲۰۱۶ نمایشگاهی از ۳۰ اثر منتخب نقاشی- عکاسی با موضوع: به نظر شما مدرسه شاد چگونه است، برگزار نمود.

برای دریافت گزارش به زبان انگلیسی بر روی لینک زیر کلیک فرمائید.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244140e.pdf

image_printچاپ
Web Analytics