کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی میراث دیداری شنیداری- ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی میراث دیداری شنیداری- ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷

میراث دیداری شنیداری با استفاده از صدا و تصویر، نسبت به گذشته بینش منحصربه‌فردی را برای ما ایجاد می‌کند. بینشی که پایه و اساس چشم انداز ما به آینده را شکل می‌دهد. این میراث در برگیرنده خاطرات، شواهد، دانش و اندیشه‌های بشری است. میراثی پویا و سرزنده که درک بهتر و تعاملات میان ‌نسل‌ها و جوامع را ممکن می‌سازد.
این میراث پلی است بین گذشته و حال که حفاظت از آن به عنوان بخشی از تاریخ مشترک بشریت و به اشتراک گذاشتن آن به عنوان سرچشمه هویت، تعلق، نوآوری و خلاقیت، امری ضروری است.
آرشیو فیلم‌ها، صداهای ضبط شده و برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در حفاظت از این میراث نقش بسیار مهمی دارد. این آرشیوها، همچون بخشی از داستان کلی بشریت است که ما را در شناخت بهتر تاریخ خود و دیگران یاری می‌کند؛ شناختی که مبتنی بر احترام و بردباری است.
آرشیوهای مذکور با تهدیدهای بسیاری مواجه‌اند، از جمله: غفلت، پوسیدگی شیمیایی و منسوخ شدن فناوری. به همین دلیل یونسکو با دولت‌های سراسر جهان برای حفاظت از میراث دیداری شنیداری و به اشتراک گذاشتن این میراث همکاری می‌کند تا زنان و مردان، امروزه و در آینده، بتوانند این میراث را دریابند. و همچنین آن را به خاطر داشته و به اشتراک بگذارند. میراثی که هویت ما را شکل می‌دهد.

 ایرینا بوکووا

مدیر کل یونسکو

image_printچاپ

Web Analytics