کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پیام خانم ادری آزولای، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی معلولان، 3 دسامبر 2017 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام خانم ادری آزولای، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی معلولان، ۳ دسامبر ۲۰۱۷

اگر معلول هستید، بهترین حس این است که بدانید این معلولیت تاثیری بر زندگی شما ندارد؛ (آن وافولا استرایک، شرکت کننده در مسابقات ویلچر پارالمپیک)

پیام روز جهانی معلولان همین است: دفاع از کرامت و حقوق انسانی تمامی زنان و مردان از جمله افراد معلول و توانمندسازی آن ها برای رسیدن به آنچه می خواهند.

برنامه های یونسکو برای دستیابی به پیشرفت پایدار، نویدبخش این واقعیت است که هیچ کس عقب نمی ماند؛ زیرا توسعه تا زمانی که فراگیر نباشد، پایدار نیست و پیشرفت در صورتی که به اشتراک گذاشته نشود، معنایی ندارد.

در تلاش هایی که در راستای تقویت تغییرپذیری جوامع در برابر تغییرات و همچنین برای توانمندسازی زنان و مردان در استفاده از فرصت ها صورت می گیرد، باید به حقوق و دغدغه افراد معلول توجه ویژه ای شود.

دنیای کنونی به سرعت در حال تغییر است و جوامع نیز دگرگون می شوند، در  این میان، افراد معلول بیش از دیگران از تاثیرات بحران های انسان دوستانه و چالش های محیطی آسیب می بینند. این شرایط نباید ادامه پیدا کند و ما باید افراد معلول را در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها  مشارکت دهیم.  ما باید برای پیشبرد چارچوب سِندای برای کاهش خطر بلایا، منشور ۲۰۱۶ درباره مشارکت افراد معلول در فعالیت های انسان دوستانه و همچنین دستورکار جدید شهری، تمامی تلاش خود را به کار گیریم تا بتوانیم افراد معلول را در تمامی محیط ها توانمند سازیم.

یونسکو در این راستا اقدامات خود را ادامه می دهد و برای تقویت نظام های آموزشی و ایجاد فرصت برای همگان از راهنمای یونسکو برای تضمین آموزش برابر و فراگیر بهره می گیرد. تضمین دسترسی به اطلاعات برای همه، بکارگیری فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از خلاقیت و حقوق فرهنگی افراد معلول و تضمین مشارکت این افراد در فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی از دیگر اقدامات یونسکو در این راستا است.

امروزه، پیام یونسکو روشن است؛ ایجاد جوامع پایدار و قابل تغییر، نیازمند مشارکت تمامی زنان و مردان از جمله افراد معلول و توانمندسازی آنان است. پیام یونسکو حقوق برابر و کرامت انسانی برای همگان است و ما تلاش می کنیم که آینده بهتری برای همگان بسازیم.

image_printچاپ
Web Analytics