پیام مدیرکل یونسکو، کوئیچیرو ماتسورا به مناسبت روز جهانی جوانان ۱۲ آگوست ۲۰۰۹ (۲۱ مرداد ۱۳۸۸)

پایداری به سه جنبه زندگی امروز که دستخوش تحول است مربوط می شود: محیط زیست، جامعه و اقتصاد. ضرورت دارد ما به سرعت چالش هایی که این سه حوزه را روبه روی جوانان قرار می دهد، بررسی کنیم. در غیر این صورت، فرصت های جوانان را برای ارتقاء زندگی امن و همبستگی به خطر کشانده ایم.
جوانان، که ۱۸ درصد جمعیت کنونی جهان را تشکیل می دهند، ظرفیت بالایی دارند تا در تلاش برای مقابله با بحران های فوق همکاری کنند: جوانان علاوه بر آنکه داناترین و تحصیل کرده ترین نسل امروزند، در عین حال بلندپرواز، انعطاف پذیر و قادر به سازگاری با واقعیت های در حال تغییرند. با این وجود، بیش از ۲۰۰ میلیون جوان، درآمدی کمتر از روزی یک دلار دارند، ۸۸ میلیون بی کارند، ۱۶۰ میلیون دچار سوء تغذیه اند و ۱۳۰ میلیون بی سواد و متأسفانه ۱۰ میلیون حامل ویروس HIV (ایدز)   می باشند. زنان جوان همچنان با موانعی در بسیاری از زمینه های توسعه روبرواند. با توجه به چشم انداز فرصت های برگرفته از مطالعه جمعیتی جوانان، لازم است با جوانان به عنوان شرکایی دارای جایگاهی برابر در مقابله با چالش های پایداری همکاری کنیم.
یونسکو از طریق همکاری با دولت ها، سازمان های جوانان، شبکه های تحقیقاتی و شرکای معتبر و فعال امر توسعه که رسانه ها و بخش خصوصی اند، در پی آن است تا محیطی پرورش دهنده از جمله خط مشی های ظرفیت ساز برای پیشرفت جوانان را برای حمایت از عملکردهایی به رهبری جوانان تعریف کند. یونسکو این هدف را با تقویت کسب دانش و مدیریت مسائل جوانان انجام می دهد که موجب ارتقاء تحقیقات مبتنی بر یافته های مرتبط با خط مشی ها و نیز تشویق مشارکت جوانان در تصمیم گیری هاست. به منظور تأکید مجدد تعهد یونسکو به جوانان، این سازمان «مجمع جوانان» را به عنوان بخشی از کنفرانس عمومی تأسیس کرده است و با توجه به آنکه کنفرانس عمومی یونسکو بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان است، این مجمع نشستی را با عنوان «بررسی بحران ها برای کسب نتایج: نقش جوانان چیست؟» از اول تا سوم اکتبر ۲۰۰۹ برگزار خواهد کرد. تأسیس این مجمع موجب خواهد شد تا جوانان کشورهای عضو به طور فعال در پیشبرد عملکرد و برنامه ها مشارکت کنند و باعث می شود تا نظرها و اعتقادات شان را درباره موضوع مهم فوق و نقش یونسکو در مقابله با آن چالش ها بیان نمایند.
به مناسبت روز جهانی جوانان، لازم می دانم از دولت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی بخواهم که بیش از پیش بر   تلاش های خود برای همکاری با جوانان بیفزایند تا جوانان امروز از عهده چالش های پیش رو برآیند و نیز همه جوانان را تشویق می کنم تا انرژی و خلاقیت خود را در راه حفظ صلح و محافظت از پایداری برای نسل های آینده به کار گیرند.

 

مطلب قبلی

اعلام جایزه بین المللی کاربردICT در آموزش ( ۲۰۰۹ ) تعلیم، یادگیری و آموزش الکترونیکی: توسعه حرفه‌ای معلمان برای جوامع دانش مدار

مطلب بعدی

آرشیو مطالب قبلی