کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پوستر برگزیده روز جهانی علم - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پوستر برگزیده روز جهانی علم

 

poster-1

در پی فراخوان عمومی طراحی پوستر به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و پس از دریافت و بررسی پوسترهای ارسالی، پوستر طراحی شده توسط آقای احمد اله یاری فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک از شهر رشت به عنوان پوستر انتخابی این روز برگزیده شد.

 

image_printچاپ
Web Analytics