کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پنجمین نشست کمیته ملی آبشناسی با حضور خانم بلانکا خیمنز سیسنروس، رئیس بخش آب یونسکو و دبیر برنامه بین المللی آبشناسی (IHP) در تاریخ 15 آذر1395 از ساعت 8:30 تا 10، در وزارت نیرو برگزار گردید - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پنجمین نشست کمیته ملی آبشناسی با حضور خانم بلانکا خیمنز سیسنروس، رئیس بخش آب یونسکو و دبیر برنامه بین المللی آبشناسی (IHP) در تاریخ ۱۵ آذر۱۳۹۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰، در وزارت نیرو برگزار گردید

این نشست که به ریاست آقای مهندس میدانی معاون آب و آبفای وزارت نیرو و رئیس کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تشکیل گردید میزبان رئیس بخش آب یونسکو، خانم بلانکا خیمنز سیسنروس بود. در ابتدای نشست دبیر کمیته (خانم دکتر گزانی) پس از خیر مقدم به رئیس بخش آب یونسکو اداره جلسه را به عهده گرفتند. آقای مهندس میدانی نیز ضمن خیر مقدم به خانم بلانکا و آرزوی سفری خوش برای ایشان در ایران، در مورد سیاست گزاری های دولت در حوزه آب و توجه ویژه دولت به این موضوع حیاتی در لایحه بودجه و فعالیت های انجام شده و در دست اقدام در این زمینه مطالبی را ارائه نمودند. دستور کار نشست در مورد مسائل مربوط به آب و نحوه اجرای پروژه های مربوط به آب ولایحه بودجه ارائه شده به مجلس و جایگاه آب در این لایحه بود که مورد بررسی قرارگرفت.

سپس دبیر کمیته گزارش فعالیت های آینده کمیته ملی آبشناسی را ارائه و درخواست حمایت بخش آب یونسکو از تعدادی از برنامه ها را خواستار شدند. سپس یک گزارش در مورد مدیریت منابع آب کشور توسط خانم مهندس جعفری ،از وزارت نیرو، ارائه گردید.

 پس از آن آقای دکتر چاووشیان در خصوص همکاری های ایران با برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو پرسش هایی را مطرح و تقاضا نمود تا یونسکو در دوسال آینده همکاری بیشتری با برنامه ابتکار عمل خشکسالی (IDI) داشته باشد. حمایت یونسکو ازچاپ و انتشار نشریه NWWEC در زمینه مدیریت آب شهری در مناطق خشک و نیمه خشک، گسترش همکاری برنامه بین المللی آبشناسی با کمیته ملی، حمایت یونسکو از مشارکت ایران در رابطه با جایزه انجمن بین المللی آب (تم ۴ از فاز ۸ آبشناسی) ، همکاری در تهیه و تدوین مطالبی برای آموزش دهندگان مسائل مربوط به آب در رسانه ها و حمایت یونسکو در زمینه آب های زیرزمینی و ذخایر آب سکونت گاه های انسانی از دیگر مطالب مورد اشاره ایشان بود.

سپس تاریخچه مختصری از قنات و پرونده ثبت یازده رشته قنات کشوردر فهرست میراث فرهنگی و فعالیت های مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب توسط آقای مهندس غفوری، رئیس مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب، و آقای دکتر لباف، به درخواست رئیس کمیته ارائه شد.

در ادامه خانم نیلوفر صادقی گزارشی از کنفرانس بین المللی در زمینه سیاست گزاری های آب، انرژی و امنیت غذایی برای کاهش فقر در مناطق خشک که (۲۳-۲۵ نوامبر) در پاکستان برگزار شده بود را ارائه و تقاضای پاکستانی ها مبنی بر کمک ایران در انتقال دانش فنی قنات و مدیریت آبهای زیرزمینی را مطرح کرد.

آنگاه خانم دکتر بلانکا خیمنز سیسنروس در مورد IHP 8 و نقطه نظرهای ارائه شده موارد زیر را به طور مختصر بیان داشت:

 • فعالیت های کمیته ملی آبشناسی ایران در یونسکو بسیار چشمگیر است.
 • حمایت یونسکو از پیشنهاد کاندیداتوری ایران برای عضویت در IHP-IGC
 • حمایت ایران از برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو از طریق طرح ضرورت اختصاص حداقل دو نتیجه مورد انتظار به برنامه بین المللی آبشناسی در شورای اجرایی بسیار بجا خواهد بود.
 • ضرورت تقویت پیوندها میان اعضای خانواده IHP در ایران در ارتباط با مباحث ملی، منطقه ای و بین المللی
 • تلاش یونسکو در شبکه سازی مراکز نوع دو یونسکو و برگزاری نشست کرسی های آب، و نیز برگزاری نشست بین کرسی ها و مراکز نوع دو، در آینده
 • اشاره به تلاش یونسکو برای تدوین بسته IHP-UNESCO برای کمیته های ملی IHP کشورهای عضو
 • تأکید بر حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران در ترویج فعالیت های IHP در سطح ملی
 • تلاش به منظور حمایت بیشتر یونسکو از ایران در زمینه فعالیت های مربوط به آب
 • ضرورت برجسته تر شدن نقش کرسی ها و مراکز موجود یونسکو در زمینه آب در ایران و ایجاد مکانیسم های هماهنگی مناسب
 • حفظ و تقویت فعالیت های مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب به شکل موجود به عنوان مرکزی منحصر به فرد در جهان
 • پیشنهاد اختصاص بودجه از طرف برنامه بین المللی IHP به دفتر منطقه ای یونسکو در تهران صرفاً برای مصرف در پیشبرد برنامه های مرتبط با IHP
 • ضرورت ارتقا دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در فعالیت های مرتبط با IHP و پیشنهاد تعیین خانم نیلوفر صادقی به عنوان رابط ملی برای مراکز درجه دو در زمینه آب در ایران با یونسکو
 • ضرورت جلب حمایت دولتی ایران برای ترجمه اسناد IHP برای توزیع در منطقه
 • پیشنهاد حمایت از ایران در زمینه برنامه IDI و IWA

در قسمت پرسش و پاسخ، آقای دکتر ابریشم چی رئیس کرسی مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار و خانم دکتر مقیم، درخواست حمایت یونسکو برای برگزاری سمپوزیوم سه روزه در زمینه مدیریت آب های زیرزمینی و پیوند میان علم و سیاست گزاری در جزیره کیش و همچنین برای برگزاری رقابت های دانشجویی در سطح بین المللی با موضوعات مرتبط با اقتصاد سبز برای تحقق محیط زیست پایدار شدند.

سپس آقای دکتر صراف زاده رئیس کرسی بازیافت آب، پیشنهاد میزبانی ایران برای نشست آتی کرسی های آب یونسکو را مطرح کرد.

در جمع بندی پایانی ضمن تشکر از بیان نقطه نظرهای همکاران و پیشنهادات ارائه شده، خانم دکتر گزانی پیشنهاد نمود تا با توجه به مشترکات آب کشورهای منطقه و اینکه دفتر جاکارتا یونسکو حساسیت خاصی روی کشورهای شرق آسیا دارد، ضروری است یک گروه کاری زیر منطقه ای برای کشورهای غرب آسیا به وجود آیدکه خانم بلانکا خیمنز سیسنروس از این پیشنهاد استقبال و اعلام داشت این پیشنهاد را میتوان به شکل ایجاد یک کمیته زیر منطقه ای به شورای اجرایی برنامه بین المللی آب ارائه نمود و ضروری است توصیه لازم به نماینده ایران در شورای اجرایی هم بشود.

02 03

image_printچاپ
Web Analytics