پروفسور چو رنزون (جمهوری خلق چین)

محقق ارشد موسسه فلسفه (جمهوری خلق چین) و استاد و رئیس کمیته علمی مرکز اخلاق زیستی در کالج پزشکی پکن است.

دیبرکل یونسکو، جایزه اخلاق در علم یونسکو را در سال ۲۰۰۹، به پروفسور چو رنزون (جمهوری خلق چین) اعطا کرد. وی به طور رسمی توسط آقای مارسیو باربوسا، معاون دبیرکل یونسکو، به نمایندگی از دبیرکل، در مراسمی که در مقر یونسکو در پاریس در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۹ برگزار شد. مورد تقدیر قرار گرفت.

به برنده این جایزه گواهی، مدال طلای بزرگداشت معاضدت وی در حوزه اخلاق، و همچنین یک چک به مبلغ ۱۰ هزار دلار اعطا شد و به عنوان دریافت کننده جایزه، به ایراد سخنرانی پرداخت.

پروفسور چو یکی از پیشگامان اخلاق زیستی بوده و تحقیقات وی در زمینه اخلاق در علم و دفاع و حمایت راسخ اش از مقولات اخلاقی مرتبط با علم، او را به عنوان چهره ای شاخص، توامان در جامعه دانشگاهی چین و در سراسر جهان تثبیت و مطرح کرده است.

ماحصل پیشه درخشان وی در زمینه اخلاق، انتشار بیش از ۲۰ جلد کتاب و قریب به ۲۸۰ مقاله است. علاوه بر این، وی خط مشی های اخلاقی را ترسیم و اتخاذ کرده است که توامان برای محققان و سیاستگذاران از ضرورت بسیاری برخوردار است.

تحقیقات وی در زمینه فناوری ادامه بقا و زندگی، فناوری کمک به تولید مثل، بهداشت عمومی و شبیه سازی، بدین سان با ابتکارات سیاسی در سیاستگذاری اخلاقی غنی و تکمیل شده است. وی شخصیتی محوری در تفسیر و اجرای اصول اخلاقی جهانی در جمهوری خلق چین بوده است و به جد در ورطه افزایش آگاهی در مورد مسائل اخلاقی و رابطه ضمنی آنها با حکمرانی خوب، رفاه اجتماعی و حقوق بشر نقش داشته است.

پروفسور چو در حال حاضر محقق ارشد موسسه فلسفه (جمهوری خلق چین) و استاد و رئیس کمیته علمی در مرکز اخلاق زیستی در کالج پزشکی پکن است. وی در حال حاضر به عنوان معاون رئیس کمیته اخلاق وزارت بهداشت به خدمت مشغول است و عضو گروه مرجع برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز و حقوق بشر است.

 

آدرس سایت دانشگاه

https://www.researchgate.net/profile/Renzong_Qiu2

 

در رسانه ها

https://www.khabaronline.ir/news/31180/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

 

http://www.buali.ir/fa/news/93/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

 

 

.

مطلب قبلی

فراخوان پویش «کودک، همدلی و کرونا» منتشر شد

مطلب بعدی

زبتا خان شینواری