وقف‌نامه ربع رشیدی(۱۳۸۶)

عنوان اثر: وقفنامه ربع رشیدی
صاحب اثر: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی (اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری)
محل نگهداری اثر: کتابخانه مرکزی تبریز
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: سال ۱۳۸۶
اهمیت اثر: در اواخر قرن هفتم ه. ق و در زمان غازانخان ایلخانی، خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی به وزارت
رسید. وی برای سازماندهی، تمرکز و تداوم تحقیقات و فعالیت‌های فرهنگی و علمی، یک مجموعه بزرگ علمی،
آموزشی و پژوهشی به نام ربع رشیدی تأسیس کرد.
این بنیاد عظیم به صورت شهرکی علمی در حومه شهر تبریز ساخته شد که شامل کتابخانه، مدرسه،
بیمارستان، مدارس عالی، پرورشگاه، کارگاههای صنعتی، و … بود. خواجه برای تأمین پشتوانه مالی و برای اداره
این مؤسسات بزرگ، دارایی‌های زیادی را وقف ربع رشیدی کرد و برای سازماندهی اداره ربع و موقوفات آن،
وقفنامه‌های تنظیم کرد. این نسخه به خط خواجه است که فقط یک نسخه از آن در تمام جهان وجود دارد.
ربع رشیدی پس از قتل خواجه ویران شد ولیکن این وقفنامه تاکنون حفظ و نگهداری شده و گواه آن تشکیلات
بزرگ علمی است.

جهت دانلود کلیک نمایید

مطلب قبلی

توانمندسازی

مطلب بعدی

کلیات سعدی(۱۳۹۴)