ورزش و آنتی دوپینگ

ورزش و آنتی دوپینگ

ورزش ابزاری شناخته شده برای توسعه و صلح است، زیرا فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوت های اجتماعی عمل می کند . این موضوع شامل دامنه اجتماعی و توسعه اقتصادی در زمینه های مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و سیاسی است.
یونسکو ، به عنوان آژانس برتر و فعال تربیت بدنی و ورزش سازمان ملل ، ابعاد آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی ورزش و تربیت بدنی را ارتقا می دهد. این سازمان به کشورهای عضو که مایل به تدوین یا تقویت سیاست های ورزشی خود هستند ، کمک ، خدمات مشاوره ای و راهنمایی ارائه می کند.
مبارزه با دوپینگ در ورزش بر اساس دو اصل اساسی است: حفاظت از سلامت جسمی و روحی ورزشکاران ، هم آماتورها و هم متخصصان و همچنین حفظ اخلاق و ارزش های ورزشی.
یونسکو از طریق برنامه های خود ، به ویژه کنوانسیون بین المللی مقابله با دوپینگ در ورزش ، و همچنین از طریق همکاری بین المللی ، آموزش پیشگیرانه و ظرفیت سازی ، در حوزه مبارزه با دوپینگ فعالیت می کند.

مطلب قبلی

وبینار بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی حفاظت از اکوسیستم‌های حرا برگزار می‌شود

مطلب بعدی

اخلاق در علم و فناوری